Haagse VVD in het nieuws: ‘VVD wil kunst en cultuur in leegstaande winkelpanden’

De toename van leegstaande winkelpanden is ook de VVD een doorn in het oog. Waar de fractie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos denkt aan onder meer fietsstallingen en openbare toiletten in de panden, komen de raadsleden Det Regts en Judith Oudshoon met een heel andere optie om de zo noodzakelijke aantrekkelijkheid van de Haagse winkelstraten te behouden en de verloedering en ondermijning tegen te gaan: biedt de panden aan als broedplaats voor kunstenaars of oefenruimte voor musici.

“We zien dat veel kunstenaars geen geschikte ruimte kunnen vinden om hun werk tentoon te stellen”, stelt Regts donderdag. “Ook zien we dat veel musici op zoek zijn naar een ruimte waar zij op anderhalve meter afstand kunnen repeteren. Waarom zouden de leegstaande panden hiervoor niet kunnen worden ingezet? ”

Regts en Oudshoorn vroegen tijdens de begrotingsbehandeling cultuur wethouder Robert van Asten of de gemeente hierin een faciliterende rol zou willen innemen die er dan met name op gericht is om kunstenaars en vastgoedeigenaren met elkaar in contact te brengen. “Iedereen weet dat kunstenaars straten die door leegstand achteruitgaan vaak weten op te fleuren. En dat is goed voor de winkelstraten, voor het winkelend publiek, voor de omwonenden én voor de kunstenaars. We zijn ook blij dat het college ons idee oppakt.”