Haagse VVD in het nieuws: VVD vangt bot met idee aanpak uitkeringsfraude: ‘Echt een beetje boos’

Haagse VVD in het nieuws: VVD vangt bot met idee aanpak uitkeringsfraude: ‘Echt een beetje boos’

AD Haagse Courant, 12 november 2018

VVD-raadslid Judith Oudshoorn weet één ding zeker: er zijn meer Hagenaars die ten onrechte een bijstandsuitkering krijgen wegens verzwegen bezit van buitenlands vastgoed dan de 32 gevallen die in vijf jaar tijd zijn geconstateerd.

Een bijstandsuitkering is een tijdelijk vangnet voor mensen die anders op geen enkele manier nog de touwtjes aan elkaar kunnen knopen.

VVD-raadslid Judith Oudshoorn heeft enige tijd geleden vragen gesteld aan het college over Hagenaars die verzwijgen dat ze bijvoorbeeld in Turkije een huis bezitten en dus hier ten onrechte een beroep doen op gemeenschapsgeld. Die vragen zijn nu beantwoord. De antwoorden bevallen Oudshoorn echter niet.

Maar eerst de cijfers. In de afgelopen vijf jaren heeft het Internationaal Bureau Fraude-Informatie (IBF) 131 keer onderzoek gedaan naar vermeend vermogen in het buitenland. Daarbij werd 32 keer daadwerkelijk fraude vastgesteld. Bij die verzwegen inkomsten uit vastgoed van Hagenaars in de bijstand gaat het in de meeste gevallen om bezit van vastgoed in Turkije (8 keer), gevolgd door Suriname en Marokko (allebei 5 keer).

Volgens Oudshoorn is dit slechts het topje van de ijsberg. Onder andere omdat het door de gemeente ingeschakelde IBF een logge en nogal stroperige instantie zou zijn.

Vandaar dat Oudshoorn in een van haar raadsvragen pleitte voor onderzoek door commerciële bureaus: ,,Die maken gebruik van een lokaal netwerk van bijvoorbeeld Turkse advocaten, makelaars en taxateurs en kunnen zodoende snel en effectief vaststellen of er sprake is van vastgoed dat de Turken nu makkelijk geheim kunnen houden voor onze overheid.’’

Maar het stadsbestuur wil daar niet aan. ‘Het IBF is aangewezen als enige vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid om een onderzoek ter plaatse uit te voeren’, luidt de officiële reactie op de raadsvragen.

Oudshoorn laat het er niet bij zitten: ,,Juist in een tijd waarin de tegenstellingen zo groot zijn, moet de burger kunnen begrijpen waarom het systeem is zoals het is. En moeten we scherp zijn op misbruik van uitkeringen. Dus kom ik binnenkort terug met vervolgvragen. Ik ben echt een beetje boos.”