Haagse VVD in het nieuws: ‘vragen over onderdrukking’

Donderdag 14 januari – Telegraaf

De VVD vraagt donderdag in een debat over het Uitvoeringsprogramma Vrouwenemancipatie aandacht voor ’geïsoleerde’ vrouwen in Den Haag.
„Mijn fractie maakt zich boos over de mate waarin vrouwen uit sommige niet-westerse culturen worden onderdrukt. Dat gaat van economische onafhankelijkheid tot het risico slachtoffer te worden van eerwraak en eergerelateerd geweld”, zegt Judith Oudshoorn. Wat de VVD betreft wordt er al tijdens inburgeringscursussen expliciet aandacht besteed aan zelfbeschikking en financiële zelfstandigheid. Daarnaast zijn er vraagtekens bij de komst van een Haagse Vrouwenacademie. „Welk doel willen we bereiken? Is er al een subsidiebedrag voor gereserveerd?”, vraagt Oudshoorn zich af.