Haagse VVD in het nieuws: ‘Betrek Hagenaar bij visie op Den Haag’

Dinsdag 19 januari

De Haagse VVD roept het gemeentebestuur op om Hagenaren en Hagenezen te betrekken bij de omgevingsvisie. In dit document worden de plannen uiteen gezet, hoe onze mooie stad er in de komende jaren uit moet gaan zien. Raadslid Ayşe Yılmaz; ‘Wij zien dat de stad verandert en dat behoeftes van inwoners veranderen. Wij roepen daarom het gemeentebestuur op om écht te luisteren naar haar inwoners, want de mensen maken ten slotte de stad.’

In de omgevingsvisie hopen de Haagse liberalen terug te zien dat het gemeentebestuur inzet op kwaliteit. Zo mag het niet gebeuren dat wijken over 20 jaar volledig gedateerd zijn. Er moet effectief ingezet worden op behoud van wijken die over 100 jaar nog van waarde voor Den Haag zijn. ‘De stad verandert, en behoeftes veranderen. We zien mede door de Coronacrisis dat de schaarse ruimte die we hebben, ingezet moet worden voor meer natuur in de woonomgeving. Minder ruimte voor kantoren, andere vormen van mobiliteit en meer aandacht voor zaken die de kwaliteit van leven verbeteren zoals parken en bossen, winkelgebieden en ruimte voor de maakindustrie,’ aldus Yılmaz.

De liberalen zijn te spreken over het process dat VVD-wethouder Mulder in heeft gezet om deze omgevingsvisie vorm te geven. De raad krijgt veel gelegenheden om input te leveren.