Haagse VVD in de pers: ZORGCENTRUM OP LOCATIE BRONOVO

, Benoordenhout

Den Haag Centraal, donderdag 31 januari 2019

Na sluiting ziekenhuis.
Dat zegt fractievoorzitter Frans de Graaf in reactie op de aangekondigde sluiting van Bronovo. “De bestemming ‘zorg’ moet onderdeel blijven van het bestemmingsplan. Wij willen dat goede én bereikbare zorg voor alle inwoners van Den Haag gegarandeerd blijft en in dit geval specifiek de inwoners rondom het Bronovo-ziekenhuis,” aldus De Graaf.
De VVD denkt aan een gezondheidscentrum, een buitenpoli of een huisartsenpost, met de mogelijkheid voor spreekuren met medisch specialisten. De partij dringt verder aan op goed overleg met bewoners en huisartsen. De HSP stelde eerder voor dat Den Haag ‘het recht van eerste koop’ vastlegt op de grond van Bronovo. De gemeente Amsterdam heeft dat ook gedaan met het gesloten Slotervaart-ziekenhuis. Dat wil zeggen dat als het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) overgaat tot verkoop van het Bronovo-complex en de grond (mogelijk in 2024) het die eerst moet aanbieden aan de gemeente.

Uitkleden
Het HMC maakte vorige week zoals verwacht bekend dat Bronovo ergens tussen 2022 en 2024 dichtgaat. “HMC Bronovo wordt in 2019 omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg. Tussen 2022 en 2024 zal die zorg worden verplaatst naar HMC Antoniushove en HMC Westeinde,” aldus bestuursvoorzitter Paul Doop. Het ‘uitkleden’ van Bronovo begint al snel. Nog komende zomer wordt het een ‘weekziekenhuis’ (dicht in de weekeinden). En ook nog dit jaar verhuist de afdeling verloskunde naar een nog bij HMC Westeinde te bouwen tijdelijk moeder & kind-centrum. Later wordt dat vervangen door permanente nieuwbouw. Nog onduidelijk is of er in het Benoordenhout een huisartsenpost blijft.
Volgens directeur Doop is het gezien de noodzaak de kosten te beheersen, de toekomstige investeringen in de gebouwen en het gebrek aan gekwalificeerd personeel onmogelijk om alle drie de ziekenhuizen open te houden. Gevraagd naar de verwachte opbrengst van de verkoop van gebouw en grond ontkende hij dat er contacten zijn geweest met de vastgoedsector. Dat is opmerkelijk, want in het vertrouwelijke rapport dat ten grondslag ligt aan de keuzes die nu zijn gemaakt, staat over de verkoop: ‘Hiervoor heeft CKD Management & Advies samen met Nadorp Bedrijfsmakelaars in december 2017 een voorstudie uitgevoerd.’ Er is onder meer ‘een zestal stedenbouwkundige varianten’ ontwikkeld. Verwachte opbrengst: ‘27,2 tot 33,3 miljoen euro’.

Uitbreiding Westeinde
De ondernemingsraad en andere vertegenwoordigende lichamen gaan in meerderheid akkoord met de voorstellen van de raad van bestuur van het HMC. Ook de medische staf gaat in meerderheid akkoord. Wel is hier sprake van een grote oppositie: 38 procent van de specialisten is tegen. In alle gremia leven grote zorgen over het tempo van het afbouwen van Bronovo. Er wordt in verband met de veelheid aan verhuisbewegingen zelfs gevreesd voor de veiligheid van de patiënten. Ook wordt sterk betwijfeld op het Westeinde al snel een grote toeloop van extra patiënten aankan. Paul Doop kondigde aan dat het Westeinde er nog dit jaar 80 bedden bij krijgt. Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid van 555 naar 750. De HMCdirectie heeft bevestigd dat een van haar leden, dr. Renée Barge, twee weken geleden is opgestapt. Het is een publiek geheim dat Barge tegen de sluiting van Bronovo is. Zij zal nog enige tijd als adviseur aan het HMC verbonden blijven.