Haagse VVD in de pers: VVD wil één loket voor strandtenthouders

Algemeen Dagblad, dinsdag 16 juli 2019

door Malou Seijdel

De VVD pleit ervoor om strandondernemers via één loket al hun vergunningen te kunnen laten regelen. Daarmee moet er een eind komen aan de wirwar van overheidsloketten waar strandondernemers nu mee te maken hebben.

‘Wij breken een lans voor de strandondernemers die in de wintermaanden veel tijd kwijt zijn om administratief het volgende seizoen voor te bereiden,’ schrijven Martin Wörsdörfer, Laurine Bonnewits, Tom Oostvogels en Judith Oudshoorn namens de VVD in de Tweede Kamer, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Delfland en gemeente Den Haag. ‘Ondernemers hebben een hele uitdaging om de efficiënte weg te vinden tussen verschillende overheidslagen en loketten waar ze langs moeten om ook komend jaar weer te kunnen ondernemen.’

Zo bepaalt de gemeente of al dan niet een paviljoen geplaatst kan worden, moet een watervergunning bij het Hoogheemraadschap worden aangevraagd en gaat de provincie over het beleid rond gebruik van het strand. ‘En als de ondernemer er niet uitkomt, is het niet zelden dat de verschillende overheden naar elkaar gaan zitten wijzen’, aldus de VVD’ers.

Dé oplossing is volgens hen het hele papiercircus samen te voegen. ‘Dit moet toch als één loket, of bijvoorbeeld via één app, georganiseerd kunnen worden? Wij willen dat onze bestuurders aan de slag gaan om te stroomlijnen, te vereenvoudigen, samen te voegen en samen te werken. Laat Zuid-Holland het voortouw nemen, dan kunnen andere kustprovincies daarna aanhaken. En als het in de wirwar voor strandtenten lukt, kan daarna naar andere sectoren worden gekeken.’