Haagse VVD in de pers: VVD wil cijfers over lerarentekort in Den Haag

, Den Haag

Dagblad070.nl

De VVD in Den Haag is nieuwsgierig naar de ontwikkelingen van het aantal zij-instromers in het onderwijs. Nu het lerarentekort langzamerhand tot iedereen begint door te dringen beseft men ook in de stadspolitiek dat de ‘figuur’ zij-instromer al bestaat sinds 2000, maar niemand kent de getallen en zeker actuele vraag en aanbod niet. Raadslid Chris van der Helm wil daarover geïnformeerd worden omdat minister Arie Slob vier miljoen beschikbaar heeft gesteld voor deze alternatieve instroom.

Onder zij-instromer wordt verstaan: iemand met een hbo- of wo-opleiding, zonder relevante lesbevoegdheid, die de overstap wil/kan maken naar de functie van leraar. Hoeveel zijn er in Den Haag, wil de VVD weten en hoeveel is het lerarentekort in de stad hierdoor procentueel verminderd?

Den Haag valt bovendien onder de extra 13-miljoen die de grote steden tegemoet kunnen zien, maar dan moet er actieplan komen omdat Slob wil zien welke oplossingen elke gemeente aandraagt. ‘’Hoever bent u?’’, vraagt de VVD aan het stadsbestuur.