Haagse VVD in de pers: Vragen over afvalcontainers

, Den Haag

Algemeen Dagblad, 10 oktober 2018

De Haagse VVD wil van het stadsbestuur weten hoe ze inwoners informeert als ze besluit afvalcontainers in een straat te plaatsen.

Afgelopen zaterdag meldde deze krant dat de gemeente de laatste vier jaar maar liefst 130 rechtszaken met Hagenaars rond afvalcontainers voerde, 126 daarvan won ze. Veel bezwaarmakers vrezen de overlast vanwege het zwerfafval rond de containers.

De VVD wil daarom ook weten welke middelen de gemeente inzet om vervuilers op te sporen.

Hier kun je onze schriftelijke vragen teruglezen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6904839/2/RIS300688%20protest%20tegen%20komst%20afvalstraatjes