Haagse VVD in de pers: ‘Voorrang ondernemers bij aanleg 5G’

Dagblad070.nl, woensdag 5 juni 2019

De Haagse VVD vindt dat glasvezel en de uitrol van het 5G-netwerk vooral van grote waarde is voor de Haagse ondernemers. “Is het college het met de Haagse VVD eens dat we hiermee rekening moeten houden bij de verdere planning? Of met andere woorden: eerst de gebieden waar veel Haagse ondernemers
zitten?” Dat schrijft de fractie in schriftelijke vragen aan het college.

Onlangs werd bekend dat Segbroek het eerstvolgende Haagse stadsdeel zal zijn waar glasvezel wordt aangelegd en een 5G-netwerk wordt uitgerold. De Haagse VVD ziet dit als een mooie boost voor het Haagse ondernemersklimaat: ondernemers zijn immers gebaat bij razendsnel internet en een goede digitale infrastructuur. Naar aanleiding van deze berichtgeving stelt het raadslid Judith Oudshoorn van de Haagse VVD dat glasvezel i.c.m. de uitrol van het 5G-netwerk enorme voordelen kan opleveren voor de Haagse ondernemers, niet alleen in Segbroek. “Deze ontwikkeling is niet alleen goed voor de Haagse ondernemers, maar ook voor het Haagse vestigingsklimaat: het kan wellicht andere ondernemers overhalen zich in Den Haag te vestigen. “Op welke wijze gaat het college reclame maken voor dit mooie voordeeltje van Den Haag?”vraagt de VVD zich af. Ook wil de fractie garanties dat de ondernemers geen hinder ondervinden van de aanleg
en dat er bij de aanleg van het glasvezelnetwerk geen risico’s ontstaan binnen de digitale infrastructuur op het gebied van cyber.