Haagse VVD in de pers: ‘Rivierkreeften voor eigen consumptie vangen tegen kreeftenplaag’

Omroepwest.nl, 27 augustus 2019

door Ivar Lingen

DEN HAAG – De rivierkreeftenplaag moet een halt worden toegeroepen. Dat vindt de Haagse VVD. De dieren lopen vooral in augustus door wijken in Den Haag. De partij denkt daarvoor de oplossing te hebben gevonden: het moet voor Hagenaars mogelijk worden om de kreeften voor eigen consumptie te vangen.

Volgens VVD-gemeenteraadslid Chris van der Helm mag er worden gesproken over ‘een rivierkreeftenplaag’. Van der Helm: ‘In augustus gaan veel kreeften aan de wandel en worden ze op trottoirs en sportvelden gesignaleerd.’ De kreeften zijn in Den Haag gezien in de wijk Bohemen in Loosduinen en in het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg.

De liberaal maakt zich zorgen over de biodiversiteit van de Haagse wateren. ‘De Amerikaanse rivierkreeft is een invasieve exoot en zorgt voor grote schade aan het Haagse (water)dierenrijk, kades, slootkanten en waterplanten. De kreeften verorberen in hoog tempo de waterplanten, waardoor het water vertroebelt en andere diersoorten verdwijnen.’

‘Het rode gevaar’
Van der Helm wil daarom dat het stadsbestuur van Den Haag actie onderneemt om ‘het rode gevaar’ de kop in te drukken. De meest eenvoudige oplossing is volgens Van der Helm het zelf vangen en opeten van de beestjes. ‘Als Hagenaars zelf de kreeften mogen vangen, wordt de kreeftenpopulatie een gevoelige slag toegebracht. En Hagenaars kunnen bovendien smullen van een heerlijk maaltje zelf gevangen kreeft’, betoogt de VVD’er.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zegt Waldo von Faber van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Omdat het om een exotische diersoort gaat, is bij wet bepaald dat alleen beroepsvissers de rivierkreeften mogen vangen. Het rijk zou die bepaling moeten verruimen om de vangst en consumptie voor iedereen toe te staan – en dat zal naar verwachting jaren duren.

‘Vooral plaag in westen van Nederland’
Wel onderschrijft het Hoogheemraadschap van Rijnland het probleem. ‘Het is vooral een plaag in het westen van Nederland. In onze regio hebben we veel berichten gehad uit Reeuwijk. Daar lopen ze ‘s nachts over de weg van de ene naar de andere sloot. Dan weet je dat er daar heel veel zullen zitten’, redeneert Von Faber.

Het Hoogheemraadschap bekijkt middels een onderzoek welke maatregelen tegen de rivierkreeften kunnen worden getroffen. Het literatuuronderzoek is al afgerond en inmiddels is gestart met een praktijkonderzoek. Daaruit moet blijken hoe groot het probleem nu werkelijk is en op welke plekken de rivierkreeften schade toebrengen aan de biodiversiteit. Het praktijkonderzoek zal nog zeker anderhalf jaar duren, voordat het is uitgevoerd.

Het bijbehorende filmpje kun je hier terugkijken: https://www.omroepwest.nl/nieuws/3887962/Haagse-VVD-Rivierkreeften-voor-eigen-consumptie-vangen-tegen-kreeftenplaag