Haagse VVD in de pers: ‘Melden huiselijk geweld laagdrempeliger’

Dagblad070.nl, woensdag 22 mei 2019

De Haagse VVD wil dat het makkelijker moet worden om melding te maken van huiselijk geweld. De partij maakt zich zorgen over de geringe aantallen meldingen van huiselijk geweld die worden gemaakt door professionals, consultatiebureaus en bijvoorbeeld mensen in het onderwijs.

Volgens de liberalen ervaren mensen in het onderwijs, sportclubs, professionals en consultatiebureaus nu te hoge drempels om officiële meldingen van huiselijk geweld te maken. De meeste meldingen komen namelijk van de politie.
Haags VVD Raadslid Remco de Vos: “We zijn blij dat de burgemeester de aanpak van huiselijk geweld ook een belangrijk onderwerp vindt. We vragen het collegebestuur om laagdrempeligere mogelijkheden voor het melden van huiselijk geweld te onderzoeken zodat huiselijk geweld eerder gesignaleerd kan worden.”

Tot slot pleit de Haagse VVD voor een aanpak van huiselijk geweld die zich specifiek richt op de verschillende wijken van Den Haag. Door data van verschillende instanties aan elkaar te koppelen kan er een integrale, wijkgerichte aanpak worden gehanteerd en kan huiselijk geweld eerder gedetecteerd worden.