Haagse VVD in de pers: Liberale tip: koop Huis van Couperus terug

, Den Haag

Dagblad070.nl, 20 april 2019

Het pand van de Egyptische ambassade is het woonhuis geweest van Louis Couperus, een van de grootste schrijvers van Nederland. Nu het in verval is geraakt en de gemeente Den Haag veel moeite heeft om de Egyptische ambassadeur te bewegen geld bij zijn land los te weken om het gebouw te renoveren, hoopt de VVD dat het kan worden terug gekocht.

Vooruitlopend op die wens heeft raadslid Det Regts er schriftelijk het plannetje aan gekoppeld om er in dat geval in het gebouw Het Huis van de Literatuur in te vestigen, waarin dan óók het huidige Louis Couperus Museum kan worden opgenomen.
Los van de hoop op de transitie van het pand naar oude tijden en de creatieve wijze waarop de politiek anticipeert op de nalatigheid van de Egyptische ambassade vindt de VVD het bovendien raar dat een gemeente eigenlijk moet soebatten om een pand waarin zoveel historie woont enigszins in behoorlijke staat te krijgen en het nagenoeg geen middelen heeft om in te grijpen.

Op grond van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer genieten panden die in gebruik zijn voor een ambassade of voor de huisvesting van diplomaten onschendbaarheid. Volgens de VVD kan de gemeente Den Haag de eigenaren van deze monumentale panden er wel op aanspreken als ze in verval dreigen te raken, maar als het geen effect heeft moet het Ministerie van Buitenlandse Zaken eraan te pas komen. Wat betreft het pand van de Egyptische ambassade loopt deze zaak zodoende nu al twaalf jaar en is er actueel sprake van een erbarmelijke staat van onderhoud.

De VVD wil nu een einde aan die lijdensweg forceren door te kijken of de bouwwethouder met hulp van het Ministerie van OCW tot koop kan overgaan.