Haagse VVD in de pers: ‘Hoe staat het met Airbnb?’

Dagblad070.nl, vrijdag 7 juni 2019

De VVD wil van het gemeentebestuur weten hoe het op dit moment staat met de toeristische verhuur via Airbnb in Den Haag. Daartoe heeft de partij schriftelijke vragen gesteld.
“Het aanbod van woonruimte voor toeristische verhuur via Airbnb verspreidt zich als een olievlek over Nederland. Ook in Den Haag wordt er veel gebruik gemaakt van het online platform. Als je op de website zoekt naar een woning in Den Haag, komen er direct meer dan 300 resultaten.”
Naar aanleiding hiervan, in vervolg op eerdere vragen over dit onderwerp van raadslid Frans de Graaf stelt het raadslid Ayse Yilmaz van de Haagse VVD dat er in 2017 volgens Airbnb 1400 actieve aanbieders in Den Haag waren. Maar een klein deel van de aanbieders van toeristische verhuur zou zich niet houden aan de regels van de gemeente. Dit wordt gebaseerd op onderzoek van de Haagse Hogeschool en onderzoek van de gemeentelijke belastingdienst. Yilmaz vraagt zich af hoe het er nu mee staat en of het college inzicht kan geven in de cijfers van het meest recente onderzoek van de Haagse Hogeschool en de gemeentelijke belastingdienst.
Medio 2017 begon de gemeente met een pilot voor het actief opsporen en bestrijden van niettoegestane vakantieverhuur en tijdelijk verblijf in woningen. Uit de eerste resultaten (februari 2018) volgde dat het effectief zou zijn om deze opsporing voort te zetten. Yilmaz: “Op welke wijze vindt deze actieve opsporing precies plaats? Kan het college inzicht geven in de meest recente resultaten van deze pilot?”
Yilmaz verwijst ook naar de meldingen van overlast. “In de periode april tot december 2017 zijn er zeventien meldingen gedaan van overlast door vakantiehuur. Het meldpunt zet de melding door naar de partij die de overlast aanpakt. Wanneer dit”nodig is wordt een handhavingsprocedure opgestart.” Het VVD-raadslid wil nu tevens weten hoeveel meldingen er in 2018 waren. “En naar aanleiding waarvan zijn deze meldingen gedaan?”
Om het plaatje rond te krijgen zou het college volgens de VVD ook moeten openbaar maken hoe vaak er in 2017 en in 2018 een handhavingsprocedure werd opgestart. Het raadslid verwijst naar het coalitieakkoord, waarin staat dat ‘Bij de heffing van toeristenbelasting specifiek gelet wordt op overnachtingen in de particuliere verhuur (Airbnb)’. De VVD wil graag weten wat de opbrengsten van deze toeristenbelasting zijn en wat de gemeente ermee doet.