Haagse VVD in de pers: ‘Harde aanpak antisemitisme’

Telegraaf, dinsdag 28 januari 2020

door Tanja Verkaik

Politiek wil herwaardering Joods erfgoed

DEN HAAG Een Joods bezoekerscentrum, het aanstellen van een stedelijke coördinator antisemitisme, aanwezigheid van het stadsbestuur bij WOII-herdenkingen en een hardere aanpak tegen Jodenhaat bij demonstraties.

75 jaar na de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz presenteren ChristenUnie/SGP en de VVD in Den Haag een concreet stappenplan om het Joods erfgoed te vieren en een vuist te maken tegen antisemitisme dat ’helaas nog springlevend is’, volgens ChristenUnie/SGP-fractievoorzitter Pieter Grinwis.

„Acties en uitspraken die na de oorlog ondenkbaar waren, zien we nu terugkeren in onze stad”, zegt VVD-raadslid Judith Oudshoorn. „We voelen en zien dat ook terug in de cijfers dat het aantal antisemitische incidenten toeneemt en de collectieve verbazing daarover blijft uit. Dat kan niet en moeten we met hand en tand bestrijden.” „Overigens zonder de ogen te sluiten voor andere vormen van haat”, vult Grinwis aan.

In het rapport Discriminatiecijfers in 2018 rapporteert de landelijke politie dat er in dat jaar 4320 discriminatiemeldingen werden gedaan en werden er 3299 discriminatie-incidenten geregistreerd. Van het totaal aan registraties betrof 8 procent antisemitisme. Mogelijk slechts het topje van de ijsberg. „De aangiftebereidheid is niet hoog”, zegt Grinwis, die samen met Oudshoorn in gesprek ging met diverse vertegenwoordigers uit de Joodse gemeenschap. „We moeten niet alleen aandacht hebben voor herdenken en het aanpakken van Jodenhaat, maar ook de rijke geschiedenis van onze Joodse stadsgenoten die al vier eeuwen deel uitmaken van Den Haag. Bijvoorbeeld door een keer per jaar een tentoonstelling te organiseren in het Atrium van het stadhuis over het Joodse leven in Den Haag en een Joods bezoekerscentrum te openen”, stelt Grinwis.

Daarnaast moet de kennis over WOII en de 12.000 Joden uit Den Haag die niet meer terugkeerden, worden vergroot bij onder meer politie, op scholen en bij nieuwkomers bij de inburgering. „Complottheorieën over dat het feit dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden zijn onacceptabel.” Ook moet antisemitisme bij demonstraties hard worden aangepakt. „Wij verwachten dat het devies ’zolang het maar rustig blijft qua openbare orde’ wordt herzien”, zegt het VVD-raadslid. „Wij sporen de burgemeester aan duidelijke en waar nodig scherpere tolerantiegrenzen te stellen.”

Het valt de raadsleden op dat het college niet altijd of maar deels aanwezig is bij herdenkingen. „Op dit soort momenten hoort het stadsbestuur er gewoon te staan.” Het aanwijzen van een stedelijk coördinator antisemitisme is een ander punt uit het stappenplan. „Dit initiatiefvoorstel mag niet ergens in een lade blijven hangen”, aldus Oudshoorn.