Haagse VVD in de pers: Haagse VVD deelt zorgen bewoners over verkeersveiligheid Dr. Lelykade

De Scheveningse Courant, 21 augustus 2019

Omwonenden van de Dr. Lelykade maken zich zorgen over de verkeersveiligheid daar, hoorde raadslid Det Regts van de Haagse VVD. Wanneer het stadsbestuur er wat aan gaat doen, wil ze weten. En of dan meteen de voorstellen worden uitgevoerd die bewoners aandroegen om de Dr. Lelykade wat groener te maken.

Na de oplevering van het bouwproject Coolhouse is er een brede weg ontstaan zonder verkeerssignaleringen die uitnodigt om (veel) te hard te rijden, leerde Regts. Dat levert volgens haar gevaarlijke situaties op, temeer ook daar er geen enkele fiets- of voetpadmarkering is. ‘Voortdurend steken voetgangers over die van en naar de parkeervakken lopen die niet in de gaten hebben dat ze over een rijweg lopen.’

Langs de hele Dr. Lelykade zijn zo’n tien in- en uitritten van ondergrondse parkeergarages, schetst Regts. Sommige erg groot, zoals die voor de Jumbo supermarkt en een Jumbo insteekgarage voor grote trailers. Geparkeerde auto’s langs de weg belemmeren het zicht op het verkeer bij het verlaten van de garages. De Dr. Lelykade bestaat uit twee rijbanen die beide tweerichtingsverkeer toestaan. Tussen de rijbanen liggen zo’n zes onduidelijk gemarkeerde doorsteken: deels een erfenis van de bouwwerkzaamheden.

De eerste rijbaan loopt langs de appartementen, de tweede wat meer langs de waterkant. ‘Het totale gebrek aan welke wegmarkering dan ook schept