Haagse VVD in de pers: ‘Haagse prikbus langs scholen’

Telegraaf, woensdag 22 mei 2019

door Germa Graveland

Den Haag moet alle zeilen bijzetten om te zorgen dat kinderen op tijd de hoognodige vaccinaties krijgen. Dat stelt de VVD in de hofstad. De partij denkt aan de inzet van een prikbus die langs scholen gaat en een speciale prikjuf, die tegen betaling thuis langskomt. Maar ook aan ’strafkortingen’ bij niet-vaccineren en het weigeren van kleintjes bij kinderdagverblijven.

De liberalen zullen dat morgen in de raadscommissie Samenleving opperen, waar de jaarrapportage Jeugd en WMO op de agenda staat van de eigen VVD-wethouder Kavita Parbhudayal. Daaruit blijkt dat in 2017 het percentage Haagse kinderen dat op hun tweede verjaardag alle inentingen van het rijksvaccinatieprogramma heeft gekregen 89,4 procent was. Er was – zoals ook bij het landelijke gemiddelde van 90,2 procent – een lichte daling te zien.

De verwachting is, aldus de rapportage, dat in 2018 het percentage min of meer stabiliseert. Maar om grote verspreiding van besmettelijke infectieziekten te voorkomen, is een vaccinatiegraad van 95% of hoger nodig. En met de recente uitbraak van mazelen bij een crèche in de hofstad wil het gemeentebestuur het hele proces onder de loep te nemen. Nog voor het zomerreces komt Parbhudayal met een plan van aanpak, waarbij onder andere gekeken wordt naar snellere na-vaccinatie als een kind een prik heeft gemist.

De Haagse fractie van de VVD hoopt dat er ook een analyse komt welke groep kinderen nu niet (volledig) ingeënt wordt. „We worden opeens weer geconfronteerd met ziekten waarvan we dachten dat we er vanaf waren”, aldus raadslid Remco de Vos. „Want ons betreft moeten we mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Je kunt niet van alles vragen van deze maatschappij en zelf de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengen.” De partij denkt bijvoorbeeld aan het intrekken van kindgebonden toeslagen als ouders niet willen vaccineren én aan de optie om niet-ingeënte kinderen te weigeren bij opvang. Dat mag nu officieel niet, hoewel sommige centra het wel bij nieuwe aanmeldingen al doen. Daarnaast denkt de VVD dat de toegankelijkheid van vaccinaties beter kan. „Bijvoorbeeld doordat iemand bij je thuiskomt om je kind te vaccineren of met een prikbus die bijvoorbeeld bij scholen staat.”

Eerder deze maand wees raadslid Erlijn Wenink van GroenLinks in schriftelijke vragen al op het voorbeeld van Utrecht waar een zogenoemde vaccinatiealliantie met partijen als scholen, jeugdartsen en huisartsen is samengesteld om de vaccinatiegraad te verhogen. Ook moeten ouders die hun kinderen niet willen vaccineren daar sinds kort op een tweede gesprek komen.