Haagse VVD in de pers: “Gemeente Den Haag verdient steun voor het ingrijpen op verziekte huurmarkt”

Trouw, opinie, 28 juni 2019

Dat uitgerekend liberalen in Den Haag moeten ingrijpen in de vrije sector van de markt voor huurwoningen spreekt boekdelen. De markt zit volstrekt op slot, als de markt al niet helemaal is verziekt. Het volkshuisvestingsbeleid, zo er nog iets is dat op beleid lijkt, faalt. In de sociale sector en, naar uit het Haagse initiatief blijkt, ook in de vrije sector.

De Haagse wethouder Boudewijn Revis kreeg de gemeenteraad van de residentie zover dat zij instemde met zijn voorstel voor een maximuminkomen als een huurder in aanmerking wil komen voor een huurwoning van maximaal een kleine duizend euro per maand. Revis wees er in een toelichting op dat Den Haag ook een aantrekkelijke woonstad moet blijven voor bijvoorbeeld de leraar in het basisonderwijs, de verpleger of de agent. Juist de groepen met een iets hoger dan modaal inkomen zijn voor huisvesting afhankelijk van woningen net boven de huurgrens.

Tot nu toe is er echter geen inkomenstoets voor het huren van die woningen. Scheef wonen zal in dat segment, ook al zijn er niet onmiddellijk cijfers bekend, regelmatig voorkomen. Dat de gemeente Den Haag daar nu op ingrijpt, valt goed te verdedigen. Ook al is het een breuk met het principe dat de overheid op een vrije markt niets te zoeken heeft en ook al stellen de verhuurders van dergelijke woningen in Den Haag dat de maatregelen van de gemeente nieuwe investeerders zal afschrikken.

Sociaal grondrecht
Wonen is bij wijze van spreken een sociaal grondrecht en als de sociale huurmarkt vanwege het inkomen een afgesloten optie is, is het goed dat de overheid het tot haar taak rekent het aanbod in de huurmarkt net boven de huurgrens zo groot mogelijk te maken.

Uiteraard hebben de critici van Revis gelijk dat zijn maatregel niet veel meer is dan een druppel op een gloeiende plaat. De maatregel geldt alleen voor vrijkomende huizen en nieuwe huurders . Dat zijn er nu eenmaal per jaar niet zoveel. Maar die kritiek zou juist een aanmoediging moeten zijn om de problemen op de woningmarkt van een meer fundamentele oplossing te voorzien en in de tussentijd het Haagse initiatief te steunen.

Fundamentele oplossingen zullen in ieder geval altijd een groter aanbod van woningen als onderdeel moeten hebben. In de gereguleerde sector en in de vrije sector. Er zal inderdaad meer moeten worden gebouwd. Mocht dat aanbod ruimer worden dan is er altijd nog gelegenheid voor Boudewijn Revis om zijn liberale overtuiging weer nieuw leven in te blazen en de nu genomen maatregel weer in te trekken.