Haagse VVD in de pers: Bewoners Benoordenhout zoeken ‘Koppelkansen’

, Benoordenhout

Dagblad070.nl, zondag 24 maart 2019

De bewoners van Benoordenhout maken zich zorgen over de toenemende verdichting van de wijk, het gebrek aan parkeermogelijkheden, de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer. Ze hebben de VVD in de arm genomen en maken eveneens bezwaar tegen de forse afname van het openbaar vervoer en andere voorzieningen in de wijk en ook of er voldoende zorgaanbod gegarandeerd kan worden in de wijk.
De Haagse VVD heeft als gevolg hiervan een Actieplan voor Benoordenhout opgesteld. Daarin zijn opgenomen de zogenaamde ‘Koppelkansen’. De bewoners staan volgende liberalen ‘’positief tegenover verdere vergroening en verduurzaming van de wijk’’ en willen die verduurzaming samen laten gaan met initiatieven van bedrijven en andere organisaties in de wijk .
‘’Een voorbeeld daarvan is de bouw van de duurzame New Energies-campus van Shell waar al gesprekken lopen over dit soort kansen’’, schrijft raadslid Remco de Vos van de Haagse VVD, die van het stadsbestuur wil weten of er plekken komen voor het gebruik van elektrische auto’s. Bovendien ziet hij samen met een deel van de inwoners kansen om Benoordenhout als een voorbeeldwijk te zien in het kader van de energietransitie.
Te meer omdat bij de verdichting van de wijk ‘’te weinig aandacht voor het behoud en uitbreiden van groen’’ is besteed. ‘’De wijk versteent en verliest zijn groene karakter en dat gaat ten kosten van de leefbaarheid en het unieke karakter van de wijk’’, aldus De Vos.