Haagse VVD in de pers: ‘ACTIEPLAN MOET ZORGEN VAN BENOORDENHOUT WEGNEMEN’

, Benoordenhout

Den Haag Centraal, donderdag 21 maart 2019

door Kim Andriessen

De plaatselijke VVD heeft een ‘actieplan’ voor het Benoordenhout opgesteld dat tegemoetkomt aan de zorgen en klachten uit de week, onder meer over het openbaar vervoer.

Maar er speelt veel meer. Raadslid Remco de Vos noemt de (toekomstige) sluiting van het Bronovo-ziekenhuis, het gebrek aan parkeermogelijkheden, het verdwijnen van de bibliotheek aan de Utenbroekestraat en de komst van een dependance van het Haags Montessori Lyceum aan de Neuhuyskade. De Vos vindt dat de lokale politiek de ‘problematiek’ in het Benoordenhout te weinig serieus neemt. “Dit wás en ís een wijk waar mensen met veel plezier leven. Maar dat wil niet zeggen dat zorgen maar genegeerd kunnen worden,” zegt hij.

Tijdens een door de partij georganiseerde buurtbijeenkomst, vorige week in café Le Petit Quartier (Van Hoytemastraat), kwam de groeiende ongerustheid naar voren. RTL-journalist Jos Heymans, voormalig buurtbewoner, somde in een column op wat de buurt recent heeft verloren, of binnenkort dreigt te verliezen. “Het Bronovo-ziekenhuis, het Aloysius College, de buurtbibliotheek, lijn 18.” Met een knipoog: “Ik vind dat het Benoordenhout bijna in aanmerking moet komen voor achterstandsgelden.”

Het inspireerde de VVD tot een ‘actieplan’. Zo wil de partij serieus werk maken van een zorgcentrum op de plek van het huidige Bronovo-ziekenhuis. Een groep particulieren en medisch specialisten smeedt hiervoor nu plannen. Ook wil de partij van het stadsbestuur weten hoe het openbaar vervoer in de buurt verbeterd gaat worden. De Vos vindt dat er een volwaardig alternatief voor de vorig jaar verdwenen lijn 18 moet komen. Hij heeft een reeks schriftelijke vragen gesteld aan B en W.