Haagse VVD: garantie op goede zorg via bestemmingsplan

, Benoordenhout
Haagse VVD: garantie op goede zorg via bestemmingsplan

Vanmorgen heeft het bestuur van het HMC bekend gemaakt dat de locatie Bronovo definitief dicht gaat. Antoniushove in Leidschendam blijft open en het Westeinde-ziekenhuis in het centrum van Den Haag wordt de hoofdvestiging van het HMC.

Volgende week donderdag 31 januari zal de Haagse gemeenteraad een werkbespreking hebben met het bestuur van het HMC en hier kijkt de Haagse VVD naar uit. Want blijft de goede én bereikbare zorg voor alle inwoners van Den Haag gegarandeerd? Dat is waar het de Haagse VVD om gaat.

Voor de Haagse VVD is het essentieel dat de patiënt en de kwaliteit van de zorg altijd voorop moeten staan: alle inwoners van Den Haag, en in dit geval specifiek de inwoners rondom het Bronovo-ziekenhuis, moeten kunnen blijven beschikken over goede zorg, vandaag, morgen, maar ook volgend jaar. Dit moet te allen tijde het uitgangspunt zijn.

De Haagse VVD zal het college daarom ook oproepen om er zorg voor te dragen dat bij de herontwikkeling van het Bronovo-terrein de zorgvoorziening onderdeel zal zijn van de plannen voor deze locatie en de bestemming zorg ook onderdeel blijft van het bestemmingsplan. Hiermee kunnen we realiseren dat de bewoners rondom het Bronovo-ziekenhuis ook in de toekomst blijven beschikken over goede en toegankelijke zorg.
Dit is voor de Haagse VVD, én voor de direct omwonenden van het Bronovo, belangrijk. Helemaal in deze tijd, waarin we weten dat de zorg verandert en anders moet worden georganiseerd. Minder medisch-specialistische zorg en meer zorg dichtbij huis, bijvoorbeeld door middel van een gezondheidscentrum, een buitenpoli of een huisartsenpost in de wijk, waarbij er ook de mogelijkheid moet zijn voor spreekuren met medisch specialisten.

De berichtgeving van het HMC brengt ook onzekerheden en vragen met zich mee, dat begrijpen wij heel goed. Vertrouwde zorg op een vertrouwde locatie is er straks niet meer. Daarom is het voor de Haagse VVD ook heel belangrijk dat alle belanghebbenden goed worden meegenomen en worden geïnformeerd. En als we het over die belanghebbenden hebben, laten we het dan niet alleen hebben over de patiënten, het personeel en de Raad van Toezicht, maar ook over de omwonenden (de inwoners van Benoordenhout, Scheveningen en de Archipel), de gemeenten, huisartsen, verloskundigen en het ambulancepersoneel.

De Haagse VVD kijkt uit naar de werkbespreking met het bestuur van het HMC op 31 januari. Goede en bereikbare zorg voor alle Hagenaars blijft daarin voor ons het uitgangspunt en mocht u daarvoor nog suggesties hebben dan horen wij die graag.