Gezamenlijk persbericht Haagse VVD en BIZ Noordeinde over Initiatiefvoorstel voor binnenstad: Winkels open, Fietsers lopen.

, Centrum

Gezamenlijk persbericht Haagse VVD en BIZ Noordeinde over Initiatiefvoorstel voor binnenstad:  Winkels open, Fietsers lopen.

De ondernemers in het centrum van Den Haag luiden sinds 2013 bij de invoering van zgn “shared spaces” de noodklok. De fietschaos loopt uit de hand en een voor de hand liggende maatregel, een herinvoering van een fietsverbod tijdens openingstijden van de winkels en de ernst van deze onveilige verkeerssituatie , lijkt maar niet door te dringen bij het bestuur.

Sinds 2013 is het toegestaan te fietsen in voetgangersgebieden / winkelstraten. Ook ervaren wij een toename van brommers, scooters en e-bikes die met grote snelheid dwars door de Haagse winkelgebieden racen. Er zijn diverse ongelukken gebeurd, veel bijna ongelukken en zo is bijvoorbeeld de Hoogstraat een doorgaand fietspad geworden waarbij fietsers en scooters rakelings langs het winkelend publiek laveren. Hierbij komen voetgangers, het winkelend publiek en fietsers geregeld met elkaar in conflict. De straten zijn te druk en te smal om fietsers en scooters te laten deelnemen.

In het voorjaar van 2017 heeft er op herhaaldelijk aandringen van BIZ Het Noordeinde een onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden, uitgevoerd door Goudappel Coffeng, Fietsen in Haagse winkelstraten. De niet mis te verstane onderzoeksresultaten : onveilig, onduidelijk en niet gastvrij worden tot aan de dag van vandaag gewoon genegeerd en het bestuur doet niets om deze onveilige verkeerssituatie te verbeteren en negeert dit onderzoek en het daarbij dwingend advies voor een fietsverbod tijdens openingstijden van de winkels.

Er is een structureel tekort aan fietsparkeergelegenheid waardoor fietsen tegen etalages en monumenten geparkeerd staan en de stoepen en entrees blokkeren. De historische Plaats is een grote rommelige fietsenstalling geworden en zo is bijvoorbeeld een collega ondernemer op zaterdagen vrijwel de gehele dag fietsen aan het wegslepen om zo de entree van haar winkel toegankelijk te houden.
Scooters en andere gemotoriseerde voertuigen mogen niet in de Biesieklet vanwege brandgevaar. Waar dan wel? Is niet over nagedacht…

De bezoekersaantallen zijn de afgelopen jaren gestegen, goede zaak. Met de komst van een aantal grote hotels in dit gebied zal het toerisme toenemen en deze groep begrijpt al helemaal niet dat er gefietst wordt. In het pas heringerichte Noordeinde zijn de pollers verdwenen en ontbreekt bebording waardoor en nu ook autoverkeer verdwaald en door de straat rijden. Na de herinrichting zijn er betonnen stoepranden in de straat verwerkt wat nog meer verwarring teweeg brengt. Het middengedeelte doet nu voorkomen of dit het “fietspad” is en fietsers bellen dat voetgangers opzij moeten!

Om de chaos helemaal compleet te maken is er gestart met de “pilot” deelfietsen en deelscooters. De electrische scooters zijn geluidsloos en manoeuvreren zich dwars door het winkelend publiek in smalle en drukke winkelstraten. Levensgevaarlijk! Aanbieders van deelfietsen en scooters faciliteren zelf geen stalling in het centrum en zo stromen de nu al overvolle haagse winkelstraten vol met ook de deelfietsen en scooters.

Vooropgesteld zijn wij zeker niet tegen fietsen. Fietsen is gezond en ook onze klanten fietsen. Echter, fietsen in voetgangersgebieden is niet altijd mogelijk en zelfs onveilig. Parallel aan Het Noordeinde / Hoogstraat ligt op de Kneuterdijk een fietspad, fietsen door drukke en smalle winkelstraten is dus ook niet nodig. Wij eisen zsm een herinvoering van een fietsverbod tijdens openingstijden van de winkels met handhaving. Het duurt te lang en het geduld bij veel ondernemers is op!

Voor de Grote Markt is inmiddels wel een scooter verbod ingesteld maar in de rest van de Haagse binnenstad mag je gewoon blijven racen? Hier is sprake van rechtsongelijkheid en is onacceptabel.

Wij zijn dankbaar dat VVD Den Haag de moeite neemt om met de stakeholders te praten en welwillend is om deze onveilige verkeerssituatie op te lossen.

Wij willen een gastvrij klimaat terug voor onze bezoekers.

Martijn Takes
BIZ Het Noordeinde