Geef stadsregio’s meer zelfstandigheid

Het demissionaire kabinet Balkenende heeft nog steeds geen besluit genomen over de toekomst van de zeven zogeheten kaderwetgebieden die Nederland rijk is. Verbazend, omdat er al geruime tijd een passend wetsontwerp bij de Tweede Kamer ligt.

Voor de grootstedelijke gebieden die te maken hebben met ingewikkelde regionale problemen zijn interlokale oplossingen van levensbelang. Er is vaak al een heleboel te winnen als gemeenten niet individueel opereren, maar kijken op welke manier een buurgemeente met hetzelfde vraagstuk bezig is. Wat in gemeente A gebeurt, heeft vaak rechtstreekse gevolgen voor de ontwikkelingen in gemeente B.
Deze samenwerking is niet zo vanzelfsprekend. Door de instelling van de kaderwetgebieden heeft het Rijk ervoor gezorgd dat de samenwerking tussen gemeenten in de grootstedelijke regio’s formeel en bindend is geworden. Het heeft een aantal taken, bevoegdheden en de bijbehorende financiële middelen toegekend aan de stadsregio’s.
Het is verspilling om de discussie over nut en noodzaak van samenwerking opnieuw aan te slingeren. Die kunnen we beter gebruiken om de problemen in ons land aan te pakken. Er zijn voorbeelden te over van gemeenschappelijke vraagstukken die door de kaderwetgebieden met succes zijn aangepakt. Laat ik er enkele noemen: verkeer en vervoer in het stadsgewest Haaglanden, een regio met een miljoen inwoners.
Het stadsgewest Haaglanden is opdrachtgever van het openbaar vervoer in de regio. Dit houdt in dat het stadsgewest namens en in overleg met de veertien Haaglanden-gemeenten beslist over de dienstregeling, de kwaliteit, de routes, de frequenties en de veiligheid van en in tram en bus. Door een efficiënte en praktische benadering hebben we in de dienstregeling belangrijke verbeteringen kunnen doorvoeren. De bereikbaarheid van de Vinex-wijken met het openbaar vervoer krijgt hoge prioriteit. De aanleg door het stadsgewest Haaglanden van de nieuwe tramlijnen 15 en 17, die het centrum van Den Haag met Vinex-wijken verbinden, onderstreept dat. De groei van het openbaar vervoer is navenant: al jaren achtereen groeit het vervoer van het Haagse openbaarvervoerbedrijf HTM met twee tot drie procent per jaar.
Inmiddels ligt er het begin van RandstadRail, een lightrailverbinding die de steden Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam, en de nieuwbouwlocaties in het tussenliggende gebied, binnenkort met elkaar verbindt. Zonder de samenwerking binnen Haaglanden en binnen de stadsregio Rotterdam was het project waarschijnlijk stukgelopen op de deelbelangen van de gemeenten in het gebied.
Verder werkt het stadsgewest aan een groot aantal projecten die de bereikbaarheid voor de automobilist moeten vergroten. Zo investeren alle veertien Haaglanden-gemeenten ieder jaar zo’n zeven euro per inwoner in het regionale mobiliteitsfonds.
Concreet heeft dit geleid tot medefinanciering van de Koningstunnel in Den Haag, de toekomstige aanleg van de N470 tussen Zoetermeer, Pijnacker en Delft, de aanleg van doelgroepstroken voor bus- en vrachtverkeer in Naaldwijk en tal van andere kleine en grote fiets-, auto- en verkeersveiligheidsprojecten. Tastbare resultaten die aantonen dat de discussie over het bestaansrecht van het kaderwetgebied een gepasseerd station is.
Vaak is te horen dat de kaderwetgebieden een vreemde eend in de bijt zijn in ‘het huis van Thorbecke’. Dat bestrijd ik. In ons land zijn talrijke verbanden ontstaan, soms publiekrechtelijk, soms privaatrechtelijk, waaraan onderdelen van het overheidsbeleid zijn gedelegeerd. De vorming van de stadsgewesten past binnen deze traditie.
De kaderwetgebieden treden ook niet in de plaats van gemeenten of provincie. Sterker nog: in Haaglanden proberen wij niet alleen schakels te leggen tussen de gemeenten onderling, maar ook met de provincie Zuid-Holland.
Als de provincies taken en bevoegdheden van de kaderwetgebieden zouden overnemen, zou dit tot gevolg hebben dat de provincies zich op het terrein van de gemeentelijke huishouding zouden begeven. Dat past duidelijk niet in het huis van Thorbecke en nog minder bij mijn eigen liberale principes.

BRUNO BRUINS

Mr. drs. Bruno Bruins is portefeuillehouder Verkeer en Vervoer in het stadsgewest Haaglanden en wethouder Verkeer, Binnenstad en Monumenten in de gemeente Den Haag.


Bron: Het Financieele Dagblad (10-03-2003)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *