Frauderen met zorggeld moet veel harder aangepakt worden

, Den Haag

Zorg is duur en we doen ons uiterste best om onze goede zorg voor iedereen goed betaalbaar te houden. Frauderende zorgaanbieders werken daar alleen bepaald niet aan mee. Zij frauderen door hogere facturen in te dienen dan de behandeling daadwerkelijk gekost heeft of declareren wel, maar verlenen de zorg niet. Dit gaat ten koste van mensen en het beschikbare geld voor de zorg.

Wanneer deze zorgfraudeurs gepakt worden, dan hoeven zij op dit moment alleen maar het onterecht ontvangen geld terug te betalen. Zonder straf is het natuurlijk wel erg eenvoudig om te frauderen. Daarom is de Haagse VVD het met de VNG eens dat er hogere boetes moeten komen voor frauderende zorginstellingen.

VVD-woordvoerder Jeroen van Dijken: ‘Fraude is diefstal. Door fraude is de kans groot dat mensen die zorg nodig hebben, het niet krijgen. Daarom ben ik het volledig met de VNG eens dat er veel hogere boetes moeten komen bij fraude. Met de decentralisatie is de gemeente de partij om misbruik aan te kunnen pakken.’

Via schriftelijke vragen heeft de Haagse VVD de gemeente om opheldering gevraagd. Hebben zij bijvoorbeeld zicht op het aantal frauderende zorgaanbieders en hoe is het toezicht geregeld? Kortom, hoe fraudebewust is de gemeenten Den Haag?

Want geld voor de zorg moet ook echt aan de zorg besteed worden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *