Begroting 2020: Doen wat nodig is voor een gezond en mooier Den Haag: nu en in de toekomst​

Vandaag heeft het nieuwe college haar begroting voor dit jaar gepresenteerd.
De Haagse VVD is tevreden met het feit dat het college, met VVD’er Boudewijn Revis als verantwoordelijk wethouder voor de financiën, met deze begroting de financiële problemen niet doorschuift, maar nu aanpakt.
Fractievoorzitter Haagse VVD: ‘Den Haag heeft te maken met een flink financieel tekort en het is goed te zien dat het college dit nu oplost door vooral te snijden in haar eigen uitgaven.’

Helaas ontkwam dit college er niet aan om ook een klein deel van de rekening neer te leggen bij de inwoners van Den Haag Dit heeft geleid tot een OZB-stijging van 10%. De Graaf: ‘Met OZB-stijgingen zijn wij als VVD natuurlijk nooit blij, maar gelukkig behoort Den Haag nog steeds tot één van de goedkoopste én prettigste plekken om te wonen.’

Er staan ook een aantal mooie plannen in deze begroting: zo gaat Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Gezondheid, werk maken van goede én betaalbare zorg en een toegankelijke stad voor al haar inwoners en gaat Boudewijn Revis, wethouder Financiën en Stadsontwikkeling, ervoor zorgen dat de Scheveningse kust haar grandeur weer terugkrijgt en gaat hij aan de slag om de grote woningnood actief aan te pakken. Er wordt de komende jaren flink gebouwd voor de middenklasse.

Ook stelt dit college extra geld beschikbaar voor het opknappen van de straten en het groen van Loosduinen. En dat is goed nieuws, want dat is hard nodig!

Tot slot is 2020 het jaar dat de Eneco-gelden binnenkomen. Voor de Haagse VVD is het belangrijk dat deze zo besteed worden dat ook de generaties na ons daar nog profijt van hebben. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de aanpak van de kruising van de Scheveningseweg met de Teldersweg. Hiermee zorgen we ervoor dat Den Haag ook in de toekomst goed bereikbaar blijft.

De Graaf: ‘Den Haag nog mooier maken: dat was, is en blijft ons doel. En met deze begroting van dit nieuwe college kunnen we daarmee door gaan. ‘