Digitale loketten op stadsdeelkantoren kunnen dienstverlening dichtbij houden

, Den Haag

De gemeente verwacht de komende jaren minder bezoekers op stadsdeelkantoren, omdat reisdocumenten tegenwoordig niet meer vijf, maar tien jaar geldig zijn. Daarom zullen bewoners vanaf 1 juli nog maar bij twee van de acht stadsdeelkantoren terecht voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, of het aangeven van de geboorte van een kind. Er zijn slimmere oplossingen, vinden Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP), Frans de Graaf (VVD) en Mariëlle Vavier (GroenLinks). Ze dienen daarom tijdens de komende raadsvergadering een motie in waarin ze het college oproepen te onderzoeken of inwoners alsnog met digitale middelen kunnen worden geholpen, bijvoorbeeld met een videoverbinding in hun eigen stadsdeelkantoor.

De ChristenUnie/SGP, VVD en GroenLinks begrijpen dat het geen pretje is om vanuit Scheveningen Dorp helemaal naar de Leyweg te moeten komen voor het verlengen van een paspoort. “Het verwachte aantal bezoekers mag dan dalen, maar dit betekent natuurlijk niet dat de behoefte aan deze dienstverlening in de wijken helemaal verdwijnt”, zegt Pieter Grinwis. “Het zou toch handig zijn als mensen alsnog via een digitaal loket in hun eigen stadsdeel terecht kunnen?” De partijen pleiten daarom voor een onderzoek naar mogelijkheden voor een videoverbinding, waardoor mensen gewoon naar hun eigen stadsdeelkantoor kunnen blijven gaan.

Al in december dienden de VVD en GroenLinks een initiatiefvoorstel in, waarin ze pleitten voor betere dienstverlening. Frans de Graaf (VVD): “Mensen zijn eraan gewend dat bijna alles gemakkelijk en snel online en het liefst via de smartphone geregeld kan worden. De gemeente moet mee met deze ontwikkeling en kan niet rustig achterover blijven leunen.” Digitalisering wordt niet altijd gezien als een urgente ontwikkeling voor overheden, maar dit zou wel moeten, vindt Mariëlle Vavier (GroenLinks): “Digitalisering biedt veel kansen voor betere dienstverlening. Juist in een groeiende stad kunnen we er met digitalisering toch voor zorgen dat we voor burgers goed bereikbaar zijn.”