De Plaats wordt als voetgangersgebied verbonden met de Hofvijver

De Plaats wordt als voetgangersgebied verbonden met de Hofvijver

Het historische hofgebied, De Plaats wordt weer verbonden met de Hofvijver. Het plein wordt fors vergroot waar naast de voetganger iedereen te gast is. De doorgaande verkeersroute wordt afgebogen van de Kneuterdijk naar de Lange Vijverberg. Dit staat in het voorlopig ontwerp De Plaats dat door het college is vrijgegeven voor inspraak.

Wethouder Boudewijn Revis: “De Plaats is nu een intiem en gezellig pleintje, maar het keert zich af van de Hofvijver. Met het doortrekken van het voetgangersgebied maken wij deze verbinding mooier. We verbeteren de verbinding van de Plaats met het Lange Voorhout en het Buitenhof. Zo ontstaat een samenhangend geheel van karakteristieke plekken in de binnenstad. We rijgen ze aan elkaar, zodat de bezoeker als vanzelfsprekend meer van de stad wil ontdekken en met plezier door het centrum wandelt.”

Een markant podium rondom het standbeeld van Johan de Witt vormt het middelpunt van het plein. Op het middenvlak blijft voldoende ruimte voor eilandterrassen. Bovendien wordt een loopstrook langs de gevelsterrassen vrijgehouden. Ook wordt de capaciteit voor fietsparkeerplaatsen vergroot. Dit kan niet meer op de punt van de Plaats aan de zijde van het Noordeinde. Er komen twee vakken aan weerszijde van de Plaats. Ook zal de Plaats verder worden vergroend.
Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen met diverse betrokkenen tijdens meerdere bijeenkomsten en ligt ter inzage van 22 februari tot en met 5 april 2018.

Dit voorlopig ontwerp maakt onderdeel uit van de Agenda De Kern Bijzonder, een investering in de Hartlijn, een verbindingsroute tussen het Spuikwartier, het Buitenhof, de Plaats en het Lange Voorhout.