Congrescentrum wordt overgenomen

Vanaf de jaren ’60 is het Nederlands Congrescentrum (NCC) in de gemeente Den Haag gevestigd. Het door de beroemde architect Oud ontworpen gebouw biedt plaats aan een scala van activiteiten, zoals het North Sea Jazz festival. Voorts vinden in het congresgebouw (grootschalige) internationale congressen plaats.

Ook worden conferenties van de Verenigde Naties in het NCC georganiseerd. Zo zijn de laatste twee jaar De Wereld Klimaatconferentie en De Wereld Waterconferentie in het congrescentrum gehouden. De gemeente Den Haag kan zich dan ook de derde VN-stad van de wereld noemen. Beurzen en culturele evenementen completeren het huidige programma van het NCC.
Het spreekt voor zich dat het NCC voor de gemeente Den Haag in directe en indirecte zin (als gevolg van de bestedingen van de congresgangers en andere bezoekers) een economisch belangrijke pijler vormt.

Privatisering
Het denken over privaat dan wel publiek eigendom van dergelijke voorzieningen is in de loop der tijd nogal veranderd. In de jaren ’60 heerste de opvatting dat het tot de taak van de rijks- en gemeentelijke overheid behoorde om congrescentra te bouwen, te exploiteren en te subsidiëren. In het begin van het bestaan van het NCC waren de aandelen daarvan voor het grootste gedeelte in handen van het rijk en de gemeente Den Haag. Het bedrijfsleven had slechts een zeer klein gedeelte van de aandelen in handen.
Aan het begin van de jaren ’90 begonnen de opvattingen omtrent overheidstaken en taken die tot het domein van de markt behoren, mede gezien de privatiserings- en liberaliseringstendensen in het buitenland, aanzienlijk te wijzigen. Zowel op landelijk als op plaatselijk niveau drong het besef door dat het exploiteren en subsidiëren van congrescentra niet meer tot de (kern)taken van de landelijke resp. lokale overheden behoorde.
Het toevoegen van de Statenhal en later het Dorint Hotel waren pogingen om, in aansluiting op marktontwikkelingen, de verliesgevende exploitatie om te buigen in een positieve exploitatie en daarmee van het NCC een goed renderend congrescentrum te maken.
In 1995 heeft de gemeenteraad van Den Haag dan ook besloten om de exploitatiesubsidie aan het NCC in een aantal stappen in vijf jaar geheel te beeindigen. Gedurende deze periode zou het congrescentrum zich transformeren naar een marktgerichte organisatie, waarna de aandelen van de gemeente zouden worden overgedragen aan private partijen. Ondertussen had het rijk de aandelen aan de gemeente overgedragen. Echter tot op de dag van vandaag draait het NCC met verlies.

Rendabele exploitatie
De gemeente Den Haag is inmiddels op zoek gegaan naar partijen die geacht worden het NCC rendabel te kunnen exploiteren. Alle potentiële marktpartijen werden uitgenodigd een bod uit te brengen om de exploitatie van het NCC over te nemen. Hieruit werden eind september de twee marktpartijen geselecteerd. Harde voorwaarde hierbij was dat de internationale congressen en andere evenementen, die mede bepalend zijn voor de stad Den Haag als stad van Vrede en Recht, behouden moeten blijven.

Vernieuwend concept
Onlangs heeft de gemeenteraad besloten om met Trammell Crow Nederland (TCN), op exclusieve basis de onderhandelingen voort te zetten. Het plan van TCN, “World Forum The Hague”, biedt een vernieuwend concept voor de exploitatie van het NCC en sluit goed aan bij de ambities van Den Haag als stad van Vrede en Recht.
TCN is een snel expanderend bedrijf dat op meerdere belangrijke vestigingen in Europa congres- en beursfaciliteiten exploiteert. Deze onderneming is bereid het congrescentrum voor eigen rekening en risico te exploiteren. Daar bovenop is TCN bereid enkele tientallen miljoenen te investeren in het omliggende gebied.

Stedenbouwkundige invulling
Nu de gemeenteraad dit principebesluit heeft genomen, moeten er nog nadere afspraken gemaakt worden over de exacte invulling van het ingediende plan. Het betreft dan vooral de stedenbouwkundige invulling, onder andere het aantal te ontwikkelen m2. Ook zal gewerkt worden aan goed sociaal plan voor het personeel. Als deze onderhandelingen tussen TCN en de gemeente succesvol (en conform de randvoorwaarden die daar door de gemeenteraad aan zijn gesteld) worden afgerond, dan is TCN per 1 januari a.s. de eigenaar van het Nederlands Congresgebouw en treedt de gemeente als grootaandeelhouder terug.

Louise Engering, wethouder Financiën en Cultuur


Uit Haags VVD Nieuws december 2001

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *