Antwoorden vrijkomende schoollocaties

De VVD-fractie wilde weten welke locaties de Mondriaan Onderwijsgroep verlaat als gevolg van een voorgenomen verhuizing. Hieronder de reactie van B&W.

Persbericht


Den Haag, 12 januari 2004


VVD vraagt overzicht vrijkomende vestigingen Mondriaan Onderwijsgroep


De VVD-fractie wil weten welke locaties de Mondriaan Onderwijsgroep zal verlaten, als gevolg van een voorgenomen verhuizing. Vorige week werd bekend dat de Mondriaan Onderwijsgroep een nieuw scholencomplex voor 8000 leerlingen gaat bouwen in het Laakhavengebied.

Lilian Callender, vice-fractievoorzitter van de liberalen, stelt naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen. Naast een overzicht van de te sluiten vestigingen willen de liberalen geïnformeerd worden over de geldende bestemmingen.

De VVD is zich bewust van het feit dat de Mondriaan Onderwijsgroep nog niet openbaar wil maken welke gebouwen er dicht gaan. Daarom stelt de VVD dat de gemeenteraad desnoods vertrouwelijk geïnformeerd kan worden.

Voor meer informatie:
Lilian Callender (raadslid), tel. 06 – 21 84 10 85


~~~~~~~~~~

Vragen


Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 12 januari 2004

In de Haagsche Courant van 7 januari j.l. wordt bericht dat de Mondriaan Onderwijsgroep een scholencomplex voor 8000 leerlingen gaat bouwen in het Laakhavengebied in Den Haag. In de stad zullen, als gevolg daarvan, her en der schoolgebouwen leeg komen te staan. De Mondriaan Onderwijsgroep heeft aangegeven in onderhandeling te zijn met projectontwikkelaars en opkopers van de panden.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen wil de VVD-gemeenteraadsfractie weten om welke locaties het hier gaat.

Onder verwijzing naar artikel 35 van het Reglement van Orde stellen wij de volgende vragen:
  1. Is het college bekend met de berichtgeving in de Haagse Courant omtrent de bouw van een nieuw scholencomplex voor de Mondriaan Onderwijsgroep?


  2. Kan het college ons -desnoods vertrouwelijk- informeren over de locaties die vrijkomen?


  3. Kan het college inzicht verschaffen -desnoods vertrouwelijk- over de bestemmingen die voor de betreffende locaties gelden?

VVD-gemeenteraadsfractie


Lilian Callender


~~~~~~~~~~

Antwoorden


Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft bovenstaande vragen op 30 maart 2004 als volgt beantwoord:
  1. Ja.


  2. De locaties aan de Leyweg 809 en de Groen van Prinstererlaan 274 komen vrij, ten gevolge van het geplande nieuwbouwcomplex in Laakhavens. Deze twee locaties maken onderdeel uit van de “ruilovereenkomst” die de gemeente aan zal gaan met de Mondriaan Onderwijsgroep, waarover uw raad is geïnformeerd in de raadsmededeling d.d. 23 december 2003, RIS 111826.
    Daarnaast wordt geregeld gesproken met de Mondriaan Onderwijsgroep over het gebruik van diverse schoollocaties op de langere termijn, bijvoorbeeld ten behoeve van benutting door andere onderwijsinstellingen.


  3. Volgens de vigerende stedenbouwkundige bepalingen zijn de locaties bestemd voor een schoolfunctie. Voor de locatie aan de Leyweg wordt overwogen deze te herontwikkelen met een kantoorgebouw in combinatie met woningbouw. Met betrekking tot de locatie aan de Groen van Prinstererlaan wordt overwogen deze te bestemmen voor realisatie van woningbouw.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                          de burgemeester

D.M.F. Jongen                                         W.J. Deetman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *