Algemene beschouwingen begroting 2003

Verslaafden van de straat, investeringsimpuls door migranten en kwaliteit welzijnswerk. VVD-fractievoorzitter Peter Smit heeft er zijn algemene beschouwing aan gewijd.

VVD-fractievoorzitter Peter Smit kan zich het onbehagen bij de bevolking goed indenken. Verschillende overheden werken vaak slecht samen. Maatschappelijke problemen vallen daardoor tussen wal en schip. De lessen van de afgelopen verkiezingen mogen niet verloren gaan.
Slechte samenwerking van overheden gaat ten koste van de burgers. Bijvoorbeeld: Amsterdam, Rotterdam en Utrecht betalen het gedwongen afkicken van criminele verslaafden in de gevangenis, Den Haag niet. Den Haag vindt terecht dat het rijk dit behoort te betalen. Maar intussen gaan hier tientallen verslaafden door met autokraken en straatroof. De VVD stelt voor om niet de rechtszaak van Den Haag tegen het rijk af te wachten, maar het geld dat nodig is voor te schieten.
Op het gebied van de integratieproblematiek vraagt Smit of de gemeente in 2003 de campagne ondersteunt van het Inspraak Orgaan Turken, waarbij voorlichting wordt gegeven over de nadelen van de gearrangeerde zgn. importhuwelijken.
‘Je integreert, waar je investeert’. Smit stelt een ‘stadsbrainstorm’ voor om te bevorderen dat migranten hun vermogensvorming meer in Nederland laten plaatsvinden in plaats van in de herkomstlanden. Het eigen huis is een prima start. Smit wil meer voorlichting over de koopsubsidie in plaats van de huursubsidie en hij stelt voor dat woningbouwcorporaties meer huizen verkopen. Maar dat moeten dan wel een beetje behoorlijke huizen zijn.
Over het welzijnswerk stelt de VVD’er dat de avond- en weekendsluiting van buurthuizen niet meer verantwoord is in verband met de behoefte aan accommodaties voor bijvoorbeeld jongeren. Hij vindt dat in 2003 moet worden begonnen met zaterdagopenstelling in tenminste één extra buurthuis per stadsdeel, in 2004 twee per stadsdeel enz. tot 2006. Dat kan door te schuiven binnen het bestaande budget.
Parkeerproblematiek blijft voor de leefbaarheid van veel woonwijken bepalend. Daarom zijn de recente subsidies voor Leidschenveen en Rustenburg-Oostbroek zo belangrijk. Daarmee kan parkeerruimte worden gebouwd. Samenwerking tussen de stedenbouwers en verkeerskundigen in gemeentelijke diensten moet worden bevorderd.
Smit vraagt wanneer de Blauwe Aanslag eindelijk wordt ontruimd. Dan kan de Centrumring worden afgemaakt en de verkeersoverlast op de Haagse grachten aangepakt.
Tenslotte vindt Smit het jammer, dat veel aandacht naar de grote bouwprojecten gaat. Het altijd maar doorgaande werk om de kwaliteit van de bestaande stad te verbeteren -sociaal, economisch en fysiek- is eigenlijk veel belangrijker en boeiender.


Voor nadere informatie: Peter Smit, 070 – 345 14 29

De volledige tekst, die Peter Smit tijdens de Algemene Beschouwingen over de begroting 2003 uitsprak, vindt u hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *