Aanpak radicalisering: “Kansen bieden, grenzen stellen”

Haagse VVD

 Niemand wordt geradicaliseerd geboren

Den Haag is een krachtige en inspirerende stad en wat de VVD betreft maakt iedereen in de stad deel uit van de Haagse samenleving. Maar het gaat niet vanzelf: meedoen is essentieel. Bijvoorbeeld door onderwijs te volgen, door de Nederlandse taal te spreken, vrijwilligerswerk te doen en door te werken. Deze stad is er voor en door Hagenaars.

De VVD wil voorkomen dat delen van de stad gegijzeld worden door radicalisering  en onverzoenlijkheid. Het legt een verstikkende, grauwe deken over deze gemeenschappen. Voor haat tegen joden en het westen, afkeer van de samenleving  en de achterstelling van vrouwen is geen plaats in de internationale stad van vrede en recht. Wie daar niet onomwonden voor gaat staan is geen knip voor de neus waard.

De verschrikkelijke aanslagen in onder andere Londen, Brussel, Nice, Berlijn, Parijs, Barcelona, Manchester en Sint-Petersburg maken duidelijk dat de kiem van extremisme en haat levensgevaarlijk zijn. Niet elke geradicaliseerde is een Jihadist, maar elke Jihadist is een geradicaliseerde. We hebben helaas geen garanties op een veilige samenleving maar de VVD wil dat de overheid iedere dag alles doet om het te voorkomen. Een veilige, open en stabiele samenleving is de kerntaak van de overheid, of het nu de regering is of de gemeente.

Het kabinet onder leiding van de VVD heeft vele effectieve anti-terrorisme maatregelen doorgevoerd, zoals de Wet Bestuurlijke Maatregelen Terrorisme,  waarmee de Haagse burgemeester gebiedsverbod voor haatprediker Fawaz Jneid kon opleggen. Een ander voorbeeld is het (tijdelijk) innemen van het paspoort bij risico op uitreizen, en het recentelijk optreden van minister Blok door het Nederlanderschap af te nemen van 4 jihadisten die, waarschijnlijk, in Syrië zitten. Den Haag zelf kent mooie initiatieven zoals Oumnia Works waar moeders samen strijden tegen radicalisering. De Haagse VVD onderschrijft elke aanpak die bijdraagt aan het beschermen van onze samenleving, onze manier van leven. Dat betekent dat er harder opgetreden wordt tegen diegene die zich buiten de samenleving plaatst en de vrijheden en veiligheid van andere Hagenaars aan wil tasten.

Radicalisering brengt grote risico’s met zich mee en hier moeten we de samenleving tegen beschermen. Doordat zowel het uitreizen van, als het terugkeren naar Nederland veel moeilijker is geworden, neemt de kans op een aanslag gepleegd door iemand binnen de Nederlandse grenzen (‘homegrown’) alleen maar toe. Dit bevestigt de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid.

Ondanks vele maatregelen, maakt de Haagse VVD zich zorgen over de vrijblijvendheid van sommige maatregelen en het gebrek aan focus en regie. Het is essentieel dat in de stad vanuit dezelfde visie wordt gewerkt, en sámen wordt gewerkt om effectief te zijn.

De Haagse VVD wil radicalisering krachtig en effectief aanpakken. Hiervoor heeft de VVD een plan met 10 punten opgesteld. We stellen een duidelijke grens voor mensen die de waarden van de rechtstaat niet erkennen. Onderdeel hiervan zijn:

  • Het toepassen van de Rotterdamwet op aan te wijzen gebieden in Den Haag om te screenen op onder andere radicaal, extremistisch of terroristisch gedrag.
  • De moskeebesturen werken in wederkerigheid samen met de gemeente Den Haag. De gemeente vraagt hen afstand te nemen van extremisme, in het Nederland te preken en het bestuur te verjongen.
  • Scholen worden meer ingezet en ondersteund, door leraren verplicht trainingen te laten volgen en burgerschap en identiteit te laten onderwijzen.
  • Er komt een meldplicht voor professionals in het onderwijs.
  • De politie-eenheid in Den Haag moet zich richten op monitoring van uitingen van radicalisering in relatie tot social media, hiervoor moeten voldoende medewerkers zijn die de Arabische taal beheersen. De aanpak van de CTER-regiegroep van de politie moet worden versterkt.
  • Bij constatering van radicalisering wordt er een integrale persoonsgerichte aanpak toegepast, waarbij één regisseur de nodige interventies coördineert
  • Kinderen en/of broertjes en zusjes van geradicaliseerden komen ook in aanmerking voor deze integrale persoonsgerichte aanpak en zijn verplicht  deel te nemen aan specifieke trajecten gericht op voorlichting, vaardigheden en het bieden van handelingsperspectief
  • Verzuim van een geradicaliseerde moet steviger en met prioriteit worden aangepakt
  • Om kinderen te beschermen worden kinderen van geradicaliseerde ouders uit huis geplaatst

 

Ingrid Michon
Haagse VVD

 

In de bijlage de Haagse VVD deradicaliseringsnota

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *