6.000ste Ondergrondse restafvalcontainer geplaatst

6.000ste Ondergrondse restafvalcontainer geplaatst

De gemeente Den Haag heeft de 6.000ste ondergrondse restafvalcontainer (ORAC) in Waldeck-Noord (stadsdeel Loosduinen) geplaatst. Ondergrondse restafvalcontainers leveren een belangrijke bijdrage aan een schonere en leefbare stad. De laatste 900 containers worden vanaf april in de stad geplaatst.

Boudewijn Revis (Buitenruimte, VVD): Door de komst van de ORAC’s hoeven vuilniszakken niet meer op straat te staan en wordt vervuiling, zwerfafval en hiermee de samenhangende overlast van dieren voorkomen. Zo houden we met een gezamenlijke inspanning van inwoners van Den Haag en de gemeente de straten en pleinen schoon. Daar heeft iedereen plezier van.”


Ondergrondse restafvalcontainers vervangen de inzameling van huisvuil met vuilniszakken op straat. Ze gaan daarmee zwerfafval, vervuiling en overlast van dieren, zoals meeuwen en ratten tegen. De 6.000ste ondergrondse container komt in de Landréstraat.


De gemeente plaatst sinds 2009 ondergrondse restafvalcontainers. Via het Stadspanel is onderzocht wat bewoners van de nieuwe manier van inzamelen vinden. Hieruit blijkt dat bewoners hun omgeving schoner vinden en dat ze meer tevreden zijn over deze manier van afval inzamelen dan over de ‘oude’ methode.


Containers adopteren
Een zorg van bewoners is vaak wel dat er rommel naast de restafvalcontainers wordt gezet. Om dit tegen te gaan wordt adoptie van containers door omwonenden actief gepromoot. Bewoners kunnen zo meehelpen om hun omgeving schoon te houden.

Foto: Inge van Mill