1000 corporatiewoningen verkopen per jaar

Een op de 4 huurders wil graag z’n huurhuis kopen. In Den Haag zou dat betekenen dat 20.000 huurders van corporatiewoningen graag hun eigen huurhuis willen kopen.

Onlangs is staatssecretaris Remkes (VVD) met een programma gestart, waarin hij – met steun van de PvdA (Duyvesteijn) – corporaties met drang en dwang die richting in stuurt. Er zijn inmiddels ook wettelijke mogelijkheden ter financiële ondersteuning van die kopers (koopsubsidie).

De verkoop van Haagse corporatiewoningen stagneert. De VVD Den Haag ziet dit als een treurige zaak:

De aspiraties van huurders worden niet erkend
De financiering van de stadsvernieuwing nieuwe stijl loopt daardoor tegen knelpunten aan. In een grove berekening die uitgaat van 100.000 euro per woning, betekent een programma van 1000 verkochte woningen per jaar, tevens jaarlijks ruwweg 100 miljoen euro die ter beschikking komt om in de stad te investeren. Daarmee zijn financieringsknelpunten zo goed als opgelost.
Verkochte corporatiewoningen worden aan het bestand koopwoningen toegevoegd, met name in de goedkopere en middencategorieën. Dat zou op den duur voor starters op de Haagse woningmarkt een gunstig effect hebben (verhoogd aanbod dempt prijsstijging).
De VVD-fractie meent dat een programma van de verkoop van 1000 woningen per jaar verantwoord is, juist omdat dat de versnelling van de stedelijke herstructurering mogelijk maakt. Daarin zullen ook sociale huurwoningen worden teruggebouwd. Het negatieve saldo aan huurwoningen ligt dus slechts op enkele honderden per jaar. Bovendien vindt in de VINEX-wijken ook sociale nieuwbouw plaats. Den Haag telt op het ogenblik ca. 80.000 corporatiewoningen en 50.000 overige huurwoningen.

Voor meer informatie:
Peter Smit, tel. 06-50257685

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *