Campagne

Campagne 7

 

Campagne voeren?

De Haagse VVD heeft als belangrijke functie om voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook als Haagse inzet voor Tweede Kamer-, Provinciale Staten-, Waterschaps- en Europese verkiezingen, campagne te voeren. Wil je helpen met campagnevoeren? Stuur dan een mail naar het campagneteam via campagne@vvddenhaag.nl.

 

Campagnebudget Haagse VVD – Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De Haagse VVD hecht aan transparantie over financiering van politieke partijen, ook ten aanzien van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De Haagse VVD had voor de verkiezingen een campagnebudget van ongeveer €120.000. Dit geld is onder meer besteed aan het inkopen van reclameborden in de stad, online advertenties, vrijwilligersmanagement, social media, drukwerk, advertenties in kranten, flyers en posters.

De campagne wordt gefinancierd uit de contributie van leden van de Haagse VVD van de afgelopen vier jaar en uit vrijwillige donaties, onder meer vanuit de stichting Fonds Toekomst Liberaal Den Haag. Alle donaties worden behandeld conform de Wet financiering politieke partijen.

Inkomsten Haagse VVD t.b.v. campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2018:

  • Leden van de Haagse VVD betalen jaarlijks een contributie. Een deel daarvan wordt door de vereniging  opgespaard ten behoeve van de campagne. Vanuit deze reserve is ongeveer €52.000 aangewend voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.
  • De Haagse VVD ontving in totaal ongeveer €12.000 aan donaties voor de campagne. Deze donaties komen deels van kandidaten en deels van leden en sympathisanten van de Haagse VVD. Geen van de donaties zijn hoger dan € 4.500.-
  • De Haagse VVD heeft van de Stichting Fonds Toekomst Liberaal Den Haag een donatie van 56.395 ontvangen voor de campagne. Deze stichting ontvangt zijn middelen door middel van giften en de organisatie van diners en evenementen. Geen van deze giften zijn hoger dan € 4.500,-. Meer informatie over de Stichting Fonds Toekomst Liberaal Den Haag vindt u hier.

Opgemerkt moet worden dat de financiële afrekening van de campagne nog niet afgerond is. De bijdrage vanuit contributies kan nog dalen of stijgen. De hoogte van de donaties kan nog stijgen. Zodra die cijfers voorhanden zijn, zullen deze gepubliceerd worden hier op de website, maar ook in de jaarverslagen over het jaar 2018 van de Haagse VVD en de  Stichting Fonds Toekomst Liberaal Den Haag.

ANBI-status en giftenreglement

Op grond van artikel 20 van de statuten van de VVD kent het Lokaal Netwerk Den Haag, de Haagse VVD, geen rechtspersoonlijkheid. De lokale afdelingen zijn een afgeleide van de landelijke vereniging VVD.

De VVD is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.vvd.nl/anbi 

De VVD is wettelijk verplicht giften boven de € 4.500 euro op te nemen in het financieel jaarverslag. Aan donaties aan de VVD kan geen enkel recht worden ontleend. Het giftenreglement van de VVD, dat ook geldt voor de Haagse VVD, vindt u hier.