Campagne

Campagne 7

Campagne voeren?

De Haagse VVD heeft als belangrijke functie om voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook als Haagse inzet voor Tweede Kamer-, Provinciale Staten-, Waterschaps- en Europese verkiezingen, campagne te voeren. Wil je helpen met campagnevoeren? Stuur dan een mail naar het campagneteam via campagne@vvddenhaag.nl.

ANBI-status en giftenreglement

Op grond van artikel 20 van de statuten van de VVD kent het Lokaal Netwerk Den Haag, de Haagse VVD, geen rechtspersoonlijkheid. De lokale afdelingen zijn een afgeleide van de landelijke vereniging VVD.

De VVD is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.vvd.nl/anbi 

De VVD is wettelijk verplicht giften boven de € 4.500 euro op te nemen in het financieel jaarverslag. Aan donaties aan de VVD kan geen enkel recht worden ontleend. Het giftenreglement van de VVD, dat ook geldt voor de Haagse VVD, vindt u hier.