Zet in op flexibele Social Return-regeling

, Den Haag

Binnenkort spreken wij in de gemeenteraad over het voorstel van wethouder Kool (PvdA, Sociale Zaken) om de Social Return-regeling in de gemeente Den Haag uit te breiden. Met die regeling vraagt Kool bij aanbestedingen om 5% tot 50% van het werk te laten doen door uitkeringsgerechtigden of WSW’ers. Het doel van deze regeling is om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder reïntegratieondersteuning niet aan het werk komen Tot afgelopen jaar hanteerde de gemeente een norm van 5%, gelijk aan de landelijke norm.

Al eerder heb ik aangegeven dat ik als liberaal niet voor het afdwingen van dergelijke maatregelen ben. Dwang grijpt teveel in op de vrijheid van de ondernemer en is daarmee niet de juiste manier om het doel te bereiken. Een beroep op de verantwoordelijkheid van een werkgever kan daarentegen wel op z’n plaats zijn. Belangrijk is wel dat de vraag van de ondernemer centraal staat. Dit bekent niet strak vasthouden aan een bepaald percentage, maar juist een zo flexibel mogelijke uitwerking.

Ik sta hierin niet alleen. Deze week heeft de Rotterdamse wethouder Florijn (PvdA, Werk & Inkomen) opgeroepen tot een flexibele uitwerking van de nieuwe regel dat werkgevers met 25 werknemers of meer hun personeelsbestand voor minimaal 5% laten bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. Na overleg met werkgevers in de Rotterdamse regio roept wethouder Florijn staatssecretaris Klijnsma (ook al PvdA) op om flexibel met de regeling om te gaan. En af te zien van een boete wanneer het quotum niet wordt gehaald. In plaats daarvan moeten werkgevers worden beloond als ze mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen. 
 
Deze oproep van Florijn steun ik van harte. De vraag is wel op welke manier werkgevers dan beloond moeten worden. Ik zie bijvoorbeeld niets in het voorstel van wethouder Kool om bedrijven die veel langdurig werklozen in dienst nemen voorrang te verlenen als de gemeente Den Haag klussen of diensten gaat aanbesteden. Een veel betere manier om werkgevers te belonen is door gebruik te maken van het systeem van loondispensatie, waarbij een werkgever minder dan het minimumloon betaalt, maar waarbij dit loon wordt aangevuld met een uitkering. Dit systeem moet een voldoende prikkel zijn voor werkgevers.
 
Zet dus in op een flexibele regeling en kijk naar de vraag van de ondernemer. Dwing de Social Return-regeling niet af, maar beloon werkgevers op de juiste manier. Ik ben er van overtuigd dat we dan het verschil kunnen maken.

Foto: Bouw FaceMePLS (Flickr (cc)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *