Wijkscans meegenomen in samenwerking zorgverzekeraars

, Den Haag

De gemeente is inmiddels anderhalve maand verantwoordelijk voor de zorg in Den Haag. Daarbij is het belangrijk goede afspraken te hebben met zorgverzekeraars. De gemeente heeft met drie grote zorgverzekeraars overeenkomsten opgesteld, waarin we de afspraken rondom beleid, intenties en samenwerking zijn opgenomen, namelijk met VGZ, Menzis en CZ. Deze zogenoemde convenanten bespraken we vandaag en daar praat ik jullie graag over bij. Net zoals over de wijkscans.

Allereerst is het namelijk goed om te zien dat de motie van de VVD om op wijkniveau de outcome van jeugdbeleid te meten en om wijkscans uit te voeren, is opgenomen in de convenanten. Gemeente en verzekeraars gaan samen in kaart brengen wat er nodig is in de wijken (via wijkscans) en of de interventies wel of niet werken (de daadwerkelijke outcome). Dat maakt evaluatie een stuk effectiever en daarmee hebben we handvatten om de zorg verder te verbeteren.

In de verdere samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraars is een strikte scheiding aangebracht tussen enerzijds het ondersteunen vanuit de gemeente en anderzijds het leveren van zorg via de verzekeraar. Bij zorg in de wijk in dat verschil goed te zien. Verzekeraars betalen namelijk de wijkverpleegkundigen en de huishoudelijke zorg. De gemeente is verantwoordelijk voor huishoudelijke ondersteuning, zoals schoonmaken en boodschappen doen. Het is een dunne scheidslijn, maar biedt wel een houvast. En dat is voor de VVD absoluut van groot belang. Ik heb dan ook onderstreept dat er zo min mogelijk barrières moeten zijn voor verpleegkundigen om hun werk goed uit te kunnen voeren. De genoemde wijkscans dragen daaraan bij. De huidige verschillen tussen de verzekeraars moeten wat de VVD goed in kaart worden gebracht om een eigen inhoudelijke visie op de samenwerking te formuleren. Over de ontwikkelingen houd ik jullie op de hoogte.

Foto: Pixabay