VVD: PvdA kiest niet voor kwaliteit

, Den Haag

Den Haag is een stad waarin iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden moet hebben. Wanneer toch sprake is van discriminatie, dient dat te allen tijde hard te worden bestreden. Niet door middel van een voorkeursbeleid, waarbij bepaalde bevolkingsgroepen worden bevoordeeld ten opzichte van andere groepen, maar door het wegnemen van belemmeringen die gelijke kansen en mogelijkheden in de weg staan.

Niet alle partijen denken daar hetzelfde over, zij kiezen juist bewust de zijde van bepaalde groepen. Zo roept de PvdA in Den Haag op om organisaties te korten op hun gemeentelijke subsidie, wanneer zij te weinig doen om allochtonen in het bestuur te benoemen. Een voorstel dat absoluut niet kan rekenen op de steun van de VVD. Iedereen moet immers op zijn of haar kwaliteiten worden beoordeeld en niet, zoals de PvdA voorstelt, op zijn of haar afkomst. De beste mensen op de juiste plekken, daar gaat het met andere woorden om. Hierbij moet het niet uitmaken of je allochtoon of autochtoon bent. Er mag dus geen sprake zijn van discriminatie, ook niet in positieve zin.

Maatschappelijke organisaties moeten daarom zelf bepalen wie zij in het bestuur van hun organisatie benoemen. Hier moet de gemeente zich niet mee bemoeien. Zeker niet met een korting op de gemeentelijke subsidie. Ik zie ook niet in hoe het voorstel uitgevoerd kan worden. Als er zich geen geschikte kandidaten van allochtone afkomst melden, wil de PvdA dan toch de gemeentelijke subsidie korten? Wanneer dat het geval is, kiest de PvdA bewust níet voor kwaliteit, maar voor afkomst. Een slechte zaak.

Foto: Chairman of the board – eflon – Flickr (cc)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *