VVD: nieuwe norm voor aantal gesubsidieerde huurwoningen scherp toepassen

, Den Haag

Vandaag spraken we in de commissie Ruimte over de gesubsidieerde woningbouw. In het coalitieakkoord, en nu weer bevestigd in de onlangs gepresenteerde begroting, is vastgelegd dat bij nieuwbouwprojecten rekening gehouden moet worden met dertig procent gesubsidieerde woningbouw voor de hele stad. De VVD is blij met deze keuze. Hierdoor wordt er namelijk niet langer per project een vast percentage gereserveerd voor gesubsidieerde woningbouw. Er wordt nu gekeken naar de totale woningvoorraad van de stad.

Dat maakt het des te interessanter hoe hoog dit percentage momenteel al is. Op basis daarvan kunnen we namelijk vaststellen hoeveel gesubsidieerde huurwoningen erbij moeten. Of, hoeveel gesubsideerde huurwoningen we te veel hebben! Want dat kan natuurlijk ook. Daarom heb ik het college gevraagd de raad inzicht te geven in deze gegevens om er vervolgens verder over te kunnen spreken.

En omdat Den Haag geen eiland is, ook niet wat betreft gesubsidieerde huurwoningen, juicht de VVD het daarom toe dat het college zich gaat inspannen om in regionaal verband afspraken te maken over de totale voorraad van de gesubsidieerde huurwoningen.

Scheef bouwen
Tegelijk moeten we ons niet blind staren op die dertig procent. Dit percentage vertelt namelijk niet het hele verhaal. Van de Haagse bevolking behoort maar liefst 51% tot de doelgroep van de kernvoorraad. Dat betekent dat er ook veel Hagenaars zijn die wél tot de doelgroep horen, maar die níet bij een corporatie huren. Zij huren bij een particulier of hebben een goedkope koopwoning.

Het is goed dat woningzoekenden met een kleine beurs bij een corporatie terecht kunnen, maar het is ook goed dat zij een alternatief hebben. Omgekeerd concurreren woningaanbieders met elkaar. En concurrentie leidt tot een goede prijs/kwaliteitverhouding en een divers aanbod. Er moet echter wel sprake zijn van een gelijk speelveld. Daarvan is geen sprake wanneer een instelling met overheidssteun luxe woningen kan bouwen en deze vervolgens ver onder de commerciële prijs, bepaald door het puntensysteem, kan verhuren. Particuliere verhuurders komen hierdoor in de problemen.

Ook kwamen de huurachterstanden ter sprake. In de economisch moeilijke jaren die achter ons liggen, en wie weet ook nog wel voor ons liggen, kan ik mij voorstellen dat er meer Hagenaars dan voorheen zijn die de huur niet meer konden en eventueel kunnen betalen. De wethouder heeft aangegeven informatie over deze cijfers te delen met de raad, mede om inzicht te krijgen in hoe vaak huurachterstand leidt tot huisuitzetting.

Foto: Wattman – Flickr (cc)

Een reactie op “VVD: nieuwe norm voor aantal gesubsidieerde huurwoningen scherp toepassen

  1. Pingback: Huurdersheffing versus De Nacht van Adri Duivesteijn ?? « Debat in de Digitale Hofstad

Comments are closed.