Voortgang Transitie Jeugdzorg

, Den Haag
De VVD-fractie is verheugd over de toezegging van wethouder Klein (CDA, Jeugd, Welzijn en Sport) om zowel een publieke als een private variant te onderzoeken voor de transitie van de jeugdzorg. Bij de publieke variant, de voorkeursvariant van de wethouder, worden de taken van de jeugdgezondheidsorganisaties en van Bureau Jeugdzorg op basis van een fusie ondergebracht in één organisatie Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij de private variant, de voorkeursvariant van de VVD, worden CJG-taken echter privaat georganiseerd. De wethouder deed deze toezegging onlangs tijdens een commissievergadering waarin werd gesproken over de voortgang van de transitie Jeugdzorg.
De wethouder is van mening dat de zorg voor (kwetsbare) kinderen en het garanderen van een veilig opvoedklimaat een publieke taak is en stelt daarom voor beide jeugdgezondheidsorganisaties en Bureau Jeugdzorg door middel van een fusie onder te brengen binnen de gemeentelijke organisatie. De meer gespecialiseerde zorg blijft daarbuiten. De taken worden dan rechtstreeks onder aansturing van de wethouder uitgevoerd. Het gevolg is dat er een sector CJG binnen de gemeentelijke dienst ontstaat van ca. 380-530 fte. De wethouder wijkt daarmee af van het advies dat door onderzoeksbureau AEF werd gegeven.
De VVD is op voorhand nog niet overtuigd van het model dat de wethouder voorstaat en is meer geneigd het advies van AEF te volgen, namelijk het model CJG als zelfstandige organisatie. Voordelen van dit model zijn dat de inhoudelijke doelen van het CJG het duidelijkst ondersteund worden, het model zich goed laat aansturen op resultaten en leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Ons staat met andere woorden een model voor ogen, waarbij de gemeente meer stuurt op afstand en de uitvoering (meer) aan anderen overlaat. Dus niet ‘zorgen voor’, maar ‘zorgen dat’.
Omdat de wethouder wat ons betreft niet aannemelijk gemaakt heeft waarom is afgeweken van het advies van AEF, hebben wij hem verzocht om beide varianten (inclusief de financiële consequenties) te onderzoeken, zodat de raad in staat wordt gesteld in juni een weloverwogen keuze te maken.

Foto: atelier PRO – Flickr (cc)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *