Spreektekst VVD Den Haag bij spoeddebat Schilderswijk

, Schilderswijk

14 augustus 2014

Geachte voorzitter,

De VVD staat pal voor de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van demonstratie. Het is een grondrecht en er moet dan ook veel kunnen. Ook als de inhoud niet aanstaat. Maar niet alles mag of is betamelijk.

Dus, geen énkel misverstand, die vrijheid mag nóóit leiden tot haat zaaien, discriminatie of geweld. Anti-semitische leuzen, vergelijkingen van Israel met nazi’s, vlaggen met hakenkruizen, IS-symbolen, stenengooien, rellen, het belagen van journalisten. Hiervan is wél sprake geweest bij enkele recente demonstraties in deze stad van vrede en recht. Dat is onaanvaardbaar. Daar moet tegen opgetreden worden. Daar is tegen opgetreden en er wordt nu nóg tegen opgetreden. Wat niet deugt moet worden bestraft.

Mensen die de beelden hebben gezien, zijn zeer geschrokken, en de VVD is dat ook. Ook daarom is het goed te weten dat de politie de nodige arrestaties heeft verricht. Dat het openbaar ministerie de videobeelden bekijkt en verwacht nog meer arrestaties te verrichten. Dat is zoals het hoort. Daar wees ik op al meerdere keren op, in de krant en op sites.

Voorzitter, onze eerste vraag: wanneer wordt de raad geïnformeerd over de arrestaties die naar aanleiding van de diverse demonstraties zijn verricht, uit welke groep en hoeveel? En het is goed om ook de stad daarover te informeren, dat schept duidelijkheid.

De VVD gaat er daarbij vanuit dat de beelden ook worden bekeken op het belagen van journalisten, zodat ook daar verdiende straf kan worden opgelegd.

Ook zouden wij graag horen waarom tijdens de demonstratie van 24 juli niet direct duidelijk was dat sprake was van de verwerpelijke anti-Semitische leuzen en later wel?

Bij de demonstratie ‘mars voor de vrijheid’ van afgelopen zondag kwam het bijna tot een confrontatie tussen twee groepen die belust leken te zijn op rellen. De vraag aan het college is of niet voorzien had moeten worden dat zo’n confrontatie tot de risico’s behoorde, hoe is de inschatting vooraf tot stand gekomen?

Intussen is een nieuwe mars door de Schilderswijk aangekondigd. Ik begrijp dat het verzoek er ligt. Die mars lag al gevoelig na afgelopen zondag. Door de oproep van Wilders daar massaal heen te gaan, krijgt die nóg meer lading. Ik krijg het gevoel dat Wilders hetzelfde wil als de moslimradicalen: een gewelddadig conflict om hun extreme gedachten uit te kunnen dragen. Het zoeken van een confrontatie is niet hetzelfde als houden van een demonstratie. Daar wordt niemand mee geholpen. De burgemeester heeft zojuist in een verklaring aangegeven de komende twee maanden sowieso geen demonstraties in de Schilderswijk toe te staan. Dus ook die van Pro Patria niet. Daar kunnen we ons voor deze demonstratie, met het oog op de mogelijke verstoring van de openbare orde, in vinden. Ik kom er zo op terug.

Voorzitter,

Met betrekking tot de verschillende demonstraties is het optreden van politie en OM dus geweest zoals die moet zijn. Wij deden daarom ook niet mee met de roep om een spoeddebat door enkele politieke partijen omdat “we de controle in de Schilderswijk compleet kwijt zijn” en “ISIS-aanhangers laten zien dat zij daar de baas zijn”. Daar is geen sprake van. Er ís gedemonstreerd, er ís verslag gedaan, er ís ingegrepen door de politie, de veiligheid ís gewaarborgd en de openbare orde ís gehandhaafd. En het belangrijkste is dat strafbare feiten zijn en worden vervolgd. Dát laat zien wie de baas is in Den Haag.

Dat neemt niet weg, voorzitter, dat de VVD zich zorgen maakt over de impact van demonstraties van IS-aanhangers en –sympathisanten.
– VVD Kamerlid Dijkhoff lanceerde het plan om sneller de anti-terrorisme-wetgeving in te zetten. Om fanatieke aanhangers van IS niet als sympathisanten maar als deelnemers van een terroristische beweging aan te merken. Dat lijkt ons een goed idee. Het OM moet daarop acteren en wat ons betreft de beelden van de recente demonstraties ook op bekijken.
– De VVD Den Haag wil daar aan toevoegen dat een demonstratie direct plat gelegd moet worden als het ontaardt in het openlijk aanhangen van terroristische organisaties. En ook als demonstranten zich bivakken of hun gezicht bedekken. Dit kan worden vastgelegd in afspraken met de organisatoren. Is de burgemeester bereid deze afspraken te maken en de politie en het OM daarnaar te laten handelen?
– Tot slot, voorzitter, is het zinvol demonstranten zich altijd te laten identificeren. Mensen die daaraan niet meewerken, kunnen worden afgevoerd. Een strikte toepassing van de wet op de identificatieplicht dus. Graag een reactie.

De bewoners en ondernemers van de Schilderswijk vragen om rust. Dat is ze gegund door de toezegging van de burgemeester dat er twee maanden geen demonstraties in de Schilderswijk zullen plaatsvinden. De VVD vindt dit ver gaan, het is immers een inbreuk op de vrijheid van demonstratie, de burgemeester gaf dat zelf ook al aan. De inschatting dat demonstraties in die periode potentieel tot een verstoring van de openbare orde kunnen leiden, kunnen we ons wel indenken. Het doet bovendien recht aan het gros van de wijkbewoners die in rust iets moois van het leven willen maken. Die bovendien niets met IS te maken hebben. We kunnen er dan ook schoorvoetend mee instemmen, maar hopen dat uitzonderingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld als ondernemers op de Hoefkade voor hun winkels willen demonstreren voor een beter ondernemingsklimaat.

Blijft over de negatieve beeldvorming, voorzitter, terwijl toch sprake is van een harde aanpak. Wat ons betreft is het goede van het debat van vandaag dat de burgemeester helder zijn standpunten heeft verwoord. Daar had de stad behoefte aan. Wij juichen het statement waar de burgemeester mee begon zeer toe. En gezien de wijze waarop enkele politici met de commotie aan de haal zijn gegaan, had dat statement misschien wel eerder mogen komen.

Voorzitter,

De demonstraties en incidenten zijn symptomen van een dieper geworteld probleem. Die symptomen moeten we bestrijden, en ik heb daar enkele ideeën voor aangedragen. Het debat over de achterliggende problematiek is niet voor vanavond. Maar daar zit natuurlijk wel de kern van het probleem, de sociaal economische problemen van de Schilderswijk, en bijvoorbeeld de jongeren die niet aan het werk komen. Wij komen daar in het najaar op terug. Wij hebben met het CDA vragen ingediend over de subsidiestroom aan diverse instellingen. Om inzicht in en een evaluatie van het effect te krijgen van de miljoenen die zijn verstrekt om in de Schilderswijk mensen vooruit te helpen, aan een baan te helpen, om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De beantwoording zal ons verder helpen bij evaluatie en aanpassing van beleid. Dan gaan we ook in op de bestrijding van radicalisering.

Voorzitter, de VVD laat de Schilderswijk niet links liggen. Wij steunen de bewoners en ook de vele hardwerkende ondernemers die hier iets moois van hun leven willen maken. Na deze zomer is des te duidelijker geworden dat dat nodig is.

Dank u wel.

Foto: Jeroen Kransen – Flickr (cc)

Een reactie op “Spreektekst VVD Den Haag bij spoeddebat Schilderswijk

  1. Paul

    Kortom er veranderd helemaal niks! Onderzoekje meer subsidie en nog meer subsidie het magische woord. Alles wordt weer gedaan om de moslims tevreden te houden. De veelal allochtone jongeren willen naar al die tientallen miljoenen subsidie al niet werken en nu worden er weer miljoenen ingestoken. Goh had ik het precies goed hoe het is verlopen en ben geen eens politicus! De vvd hahaha belachelijk, van de pvda kan je dit verwachten maar van de VVD. Moslims still rulles in Schilderswijk, 10 jaar geleden was de hofstad groep actief in Schilderswijk ivm Van Gogh in 2014 de Isis vlag wappert trots in Schilderswijk en als beloning worden er nog miljoennen aan subsidie geschonken aan ze. Nou ik ga aan het werk hoor als gewone nederlandse arbeider, waar heb ik eigenlijk recht op. Nog nooit met de politie in aanmerking geweest, betaal gewoon mijn belasting, hou me aan de wet? Heb ik eigenlijk recht op VVD? Kan dit jaar niet eens op vakantie terwijl 80% van de allochtone bevolking naar hun vakantiehuisje in marokko of turkije is! moet allemaal kunnen in Nederland! Gewoon grote bek hebben en daar luistert zelfs de VVD naar! Pvda, SP, Groen Links, D’66, VVD, allemaal buigen voor de Islam!

    Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *