Komst statushouders: voorzieningen toegankelijk houden voor Hagenaars

, Den Haag

Deze week maakte wethouder Wijsmuller (HSP) weer enkele locaties bekend waar statushouders (erkende vluchtelingen die minimaal vijf jaar mogen blijven) komen te wonen. De Haagse VVD heeft ingestemd dát er statushouders komen. Den Haag zal dus een steentje bijdragen aan de grote instroom van vluchtelingen in ons land.

Bij de huisvesting van deze statushouders is voor de Haagse VVD een aantal zaken belangrijk. Allereerst willen we geen grote groepen statushouders bij elkaar in de wijken zetten. In de woonwijken moet huisvesting kleinschalig zijn, en bij voorkeur huisvesting van gezinnen. Grote groepen statushouders kunnen wat ons betreft het beste worden gehuisvest in tijdelijke woonunits buiten de bebouwde kom.

Een van de zaken die daarom opvalt, is dan ook dat de gemeente bij de Plas van Reef (Ypenburg) voor statushouders geen tijdelijke woonunits gaat neerzetten, maar ‘gewone’ huizen. De Haagse VVD heeft daar veel vragen over. Gaat dit niet ten koste van de vele starters die in dit deel van de stad moeilijk een woning kunnen vinden? En wie betaalt deze woningen eigenlijk?

Daarnaast maakte de wethouder zijn plannen bekend voor begeleiding van statushouders. Het is heel belangrijk dat deze begeleiding goed wordt opgezet, voor de statushouders zelf, maar vooral voor de bewoners uit de buurt waar ze worden gehuisvest. Het kan daarnaast niet zo zijn dat  de voorzieningen  voor de Hagenaars onder druk komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan wachtlijsten die kunnen ontstaan  bij tandartsen en huisartsen doordat er in een wijk plotseling een grotere druk op deze voorzieningen komt.

Statushouders zijn vluchtelingen die tijdelijk, maar wel langdurig in ons land zijn. Bij de introductie in ons land is stevige aandacht voor onze normen en waarden van groot belang. Dat gaat bijvoorbeeld over de gelijkheid van man en vrouw, homo en hetero. Maar ook over de vrijheid van meningsuiting.

Tot slot: de wethouder geeft aan dat de gemeente nog in onderhandeling is met het Rijk over financiering van de hele operatie. De Haagse VVD is, net als de wethouder, van mening dat de huisvesting van extra statushouders alleen mogelijk is als daar ook daadwerkelijk financiering voor is.

Klik hier voor de brief ‘Voortgang huisvesting statushouders’

Foto: Wikimedia