Juist mensen activeren in plaats van aan de zijlijn laten staan

, Den Haag

In het college-akkoord staat dat armoedebeleid activerend is waar het kan en bescherming biedt waar het moet. Dat het beleid effectief en efficiënt moet zijn. En er staat dat beleid dat niet werkt wordt geschrapt. Het is tijd om de daad bij het woord te voegen en met een echt sociaal beleid te komen!

Deze week spraken we met de gemeenteraad over het armoedebeleid van wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA). De grote vraag was of het huidige armoedebeleid werkt. Leidt het tot activering van mensen? Stellen we met dit armoedebeleid meer mensen in staat het heft in eigen hand te nemen? Wat de VVD betreft zijn de antwoorden op deze vragen ‘nee’.  En dat is zorgwekkend.

Door de huidige regelingen worden mensen gevangen gehouden in deze zogenoemde armoede. Den Haag moet niet kampioen zijn als het gaat om de hoogte van armoedebudgetten. We moeten kampioen zijn in het aan de slag krijgen van mensen. Werk haalt mensen uit de armoede. Door werk lever je een bijdrage aan de samenleving. Werk geeft zelfvertrouwen en het gevoel van nut en maatschappelijke betrokkenheid. En werk maakt mensen financieel onafhankelijk. Maar juist op dat punt gaat het mis.

Aan het werk!
Het huidige armoedebeleid vergroot de armoede val. Inkomen kan erop achteruit  gaan als je gaat werken. Achteruit! Je houdt dus netto minder over dan iemand in de bijstand. Dat moet niet de bedoeling zijn. Werken moet lonen. Dat dit het momenteel niet doet, is ernstig. Wethouder Baldewsingh is trots op zijn armoedebeleid. De VVD is pas trots wanneer mensen uit de armoede zijn en dus aan het werk zijn. Activeren is het middel, niet pamperen. Dit beleid is dan ook een klap in het gezicht voor alle mensen die wél elke dag hard werken, die de touwtjes aan elkaar knopen en de tering naar de nering zetten.

De Haagse VVD lanceert binnenkort een plan voor effectieve re-integratie. Want nogmaals, werken moet lonen!