Investeren in stenen is ook investeren in mensen

, Den Haag, bBoudewijn Revis

22 november 1990. In het Britse Lagerhuis maakt de socialistische oppositie het verwijt dat de inkomensverschillen toenemen. Margaret Thatcher reageert daarop met de legendarische tekst: “U heeft liever dat de armen armer zijn, als de rijken maar niet rijker worden”. Dit debat uit 1990 herhaalt zich nu in Den Haag.

Onlangs publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapport ‘De verdeelde triomf’. Hierin wordt gesteld dat hoewel de steden de motor zijn van de Nederlandse economie, de verschillen tussen arm en rijk in die steden toeneemt. De Haagse socialisten waren er als de kippen bij om te constateren dat de onderkant van de arbeidsmarkt onvoldoende profiteert.

De Haagse VVD zal er echter voor waken dat deze nivelleringsdrang het fragiele economische herstel van onze stad kapot maakt. Inkomensgroei en banengroei onder hoogopgeleiden zijn juíst goed. Deze Hagenaars werken er hard voor. En wat we niet moeten vergeten, is dat zij hun geld ook weer uitgeven in onze stad. Ze investeren in hun woning en dragen op allerlei wijzen bij aan het samenleven in Den Haag.

Natuurlijk is het evenzeer van belang dat er werkgelegenheid is voor lager opgeleiden. Het is wat ons betreft immers niet het een of het ander. Daarom wil de VVD zich inzetten voor meer werkgelegenheid voor lager opgeleiden. Dit kan door sectoren als horeca en toerisme de vrijheid te geven zich verder te ontwikkelen en hun bedrijf te laten groeien. Het is immers ook voor de de Haagse economie en de werkgelegenheid een kans als we méér toeristen trekken naar onze mooie binnenstad, naar Scheveningen, musea en ga zo maar door.

Vanuit de gemeente kunnen we daaraan bijdragen door grote bedrijven, zoals Hornbach en Decathlon, en evenementen, zoals de Volvo Ocean Race, naar Den Haag te halen. En door Den Haag nog aantrekkelijker te maken, zoals gebeurt in de Grote Marktstraat en met De Kust Gezond op Scheveningen. Investeren in deze buitenruimte, zoals dat wordt genoemd, is daarom ook een échte kerntaak. Daarmee laat de gemeente aan ondernemers en investeerders zien dat investeren in de Haagse kerngebieden de moeite waard is. Zij zullen daardoor zélf investeren. En uiteindelijk zijn de échte banen de banen bij die bedrijven en ondernemers.

Ik ben ervan overtuigd dat ook investeren in stenen, investeren in mensen is. Met enkel subsidies voor mensen houden we nog meer armoede in stand en krijgt Margaret Thatcher in Den Haag anno 2016 gelijk: Socialisme maakt iedereen armer.

Boudewijn Revis