Innovatiefonds Jeugdzorg van start

, Den Haag

Vorig jaar heb ik namens de VVD Den Haag geregeld dat er voor vernieuwing van de jeugdzorg een innovatiefonds wordt ingericht. Dit fonds gaat in 2016 van start om nieuwe initiatieven te ondersteunen. Dat is een succes waar wij zeer tevreden mee is.

In de commissie Samenleving is het inkoopkader voor de jeugdzorg besproken dat geldt voor 2016. Sinds afgelopen jaar is de gemeente verantwoordelijk voor alle taken voor de jeugdzorg, waarmee we een grote opgave hebben om de jeugdzorg ook daadwerkelijk te verbeteren. De VVD heeft complimenten uitgedeeld aan de jeugdzorg die afgelopen tijd met zeer veel inzet heeft gewerkt aan de opzet van nieuwe jeugdteams per wijk. Uit de eerste voortgangrapportage blijkt dat de structuur staat en dat de benodigde zorg wordt geleverd. Daar waar afgelopen tijd wachtlijsten zijn ontstaan, wordt nu ingegrepen.

Voor ons is cruciaal dat de jeugdzorg beter wordt georganiseerd. Kinderen, jongeren en ouders moeten meer zeggenschap krijgen over de zorg. De zorg moet minder ingewikkeld, versnipperd en meer in de wijk. Hiervoor is verandering nodig die door bestaande en nieuwe aanbieders wordt gerealiseerd. Het nieuwe innovatiefonds is hierbij de benodigde ‘smeerolie’ om de gewenste vernieuwing mogelijk te maken.