Aanpak scheefwonen gaat de goede kant op

, Den Haag
Al langer pleit de VVD voor maatregelen om het scheefwonen aan te pakken. Scheefwoners zijn huurders die een te hoog inkomen hebben voor de gesubsidieerde huurwoning waarin zij op dat moment wonen. Als scheefwoners verhuizen neemt de druk op de wachtlijsten voor een gesubsidieerde huurwoning af en hoeven wij als gemeente ook minder (door de gemeenschap) gesubsidieerde huurwoningen te bouwen.
Ik ben dan ook zeer blij met de beslissing van de Eerste Kamer om huren van mensen met een hoger inkomen forser te verhogen om zo de doorstroom op de woningmarkt te bevorderen. Vooral op de langere termijn zullen mensen eerder beslissen de woning te verlaten die niet (meer) voor hen is bedoeld.
Ook de corporaties hebben een grote verantwoordelijkheid voor het stimuleren van de doorstroom. Het wordt voor de corporaties mogelijk om bij de belastingdienst te controleren of huurders daadwerkelijk een laag inkomen hebben waardoor ze recht hebben op de huurwoning. Wanneer dit niet het geval is moeten de corporaties de huurprijs verhogen. Ook dit zorgt voor een stimulans op woningenmarkt.
Al jaren dringt de VVD er bij het college, met name bij wethouder Norder, op aan om corporaties meer te laten doen tegen scheefwonen dan zij nu doen. Ik ben dan ook verbaasd dat wethouder Norder zich verzet tegen verhoging van de huren voor scheefwoners. Dit zou te ingewikkeld zijn. Juist het aanpakken van scheefwonen via inkomens zou hem moeten aan spreken. Wat is er socialer dan je bewust te zijn van het feit dat je als zelfredzame inwoner van Den Haag een woning bezet voor iemand die het moeilijker heeft.
Foto: Gerard Stolk (marche vers Pâques ) Flickr (cc)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *