Parkeren in de Vruchtenbuurt

, Den Haag
Je zal maar dagelijks bij thuiskomst uit je werk rondjes door je wijk moeten rijden om uiteindelijk met veel pijn en moeite je auto ver van huis te moeten parkeren. Om je daarna met een stel hongerige kinderen en/of drie tassen vol boodschappen naar huis te moeten begeven.
 
Als dat een keertje gebeurt, is het vervelend. Maar als het je iedere dag uit je werk overkomt, wordt dat een ergernis die het woonplezier in een wijk flink kan verpesten. Dit is helaas realiteit in verschillende Haagse wijken. Gelukkig hebben we in het coalitieakkoord afgesproken dit probleem te gaan aanpakken. Die aanpak is nu in veel wijken aan uitvoering toe.

Bewoners van de Vruchtenbuurt kampen al jarenlang met een groot tekort aan parkeerplaatsen. De VVD vindt het terecht dat dit leefbaarheidsprobleem deze collegeperiode serieus wordt aangepakt door in de ergste probleemwijken 2500 extra plekken aan te leggen. Maar we weten ook dat de aanleg van al die plekken behoorlijk lastig is. Immers: het parkeerprobleem is ontstaan door een tekort aan ruimte. Dit ruimtegebrek zorgt ervoor dat er nu ook lastig 2500 parkeerplekken extra kunnen worden ingepast. Daardoor ontstaan afwegingen of er nu groen moet worden opgeofferd, een dure parkeergarage worden gebouwd of door slimme herinrichting extra ruimte moet worden gecreëerd, zoals in dit geval op de Laan van Meerdervoort.

Over die afwegingen ontstaan natuurlijk discussies in de wijken, omdat mensen van mening verschillen wat nu de beste keuze is. De discussie over de extra plekken op de Laan van Meerdervoort is bijzonder heftig, omdat de bewoners van die Laan zelf geen parkeerprobleem hebben. Dat ligt anders bij de bewoners van de Vruchtenbuurt. Die discussie is goed en kan de plannen ook beter maken, zo blijkt. Want door de discussie is besloten nog een keer met een stofkam door de hele Vruchtenbuurt te gaan. Op basis van suggesties van bewoners zijn daar extra plekken gevonden, waardoor de effecten op de Laan van Meerdervoort zijn verkleind. Er komen 60 parkeerplekken minder op de Laan, 13 beeldbepalende bomen blijven staan, 33 iepen worden herplant en er komen bredere trottoirs. Zo ligt er al met al, na heel veel overleg met bewoners een evenwichtig plan.

Bij de commissiebehandeling heb ik de wethouder ook gevraagd naar de Bloemenbuurt te kijken. Daar is de parkeerdruk ook te hoog. De wethouder heeft aangeven zich hierover te buigen en snel met een reactie te komen.

Gezien de mate waarin bewoners lijden onder de problematiek in de Vruchtenbuurt is het van belang dat de gemeente zo snel mogelijk met de aanleg van deze plekken aan de slag kan gaan. Door het werk-met-werkfonds is het bovendien mogelijk nu geld te besparen, omdat de aanleg van de parkeerplekken kan worden gecombineerd met andere werkzaamheden, bijvoorbeeld aan het riool. Ik hoop dan ook op een spoedige vaststelling van de plannen in de raad, zodat de wethouder volgend jaar aan de slag kan met de uitvoering.
 

Foto: Kayaker1204 – Flickr (cc)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *