Zorg en Welzijn

We hebben in Nederland goede zorg die voor iedereen bereikbaar is. Toch is verbetering mogelijk en nodig. Het aanbod in de zorg staat nu centraal, niet de cliënt en de zorgvraag. Ook de kosten zijn een groot probleem. Nederland heeft een van de duurste stelsels voor langdurige zorg ter wereld. En dan moet de vergrijzing nog komen. We moeten de kwaliteit van zorg verhogen en tegelijkertijd de kosten beheersen. Om dat te bereiken wordt een deel van de gezondheidszorg van de landelijke overheid naar gemeenten overgeheveld. Concreet gaat het om de begeleiding en verzorging van gehandicapten en de zorg voor ouderen. De VVD vindt dit verstandig. Door zorg dichtbij mensen zelf te organiseren, ontstaat meer ruimte voor maatwerk.

Tegelijk met een deel van de gezondheidszorg, worden ook de jeugdzorg en een deel van de sociale zekerheid naar de gemeenten overgeheveld. De VVD vindt dat de gemeente deze kans moet aangrijpen om verschillende onderwerpen beter op elkaar af te stemmen en efficiënter te werken. Dat betekent bijvoorbeeld dat het voor mensen eenvoudiger wordt om bestaande voorzieningen mee te nemen naar een andere gemeente, als ze verhuizen.

De budgetten voor zorg, jeugd, welzijn, wonen, werk en inkomen worden daarom zoveel mogelijk geïntegreerd (ontschot). Vervolgens wordt er een budget vastgesteld op basis van kenmerken van de wijk, zoals het aantal ouderen, de zorgbehoefte van de bewoners, de behoefte aan sociale voorzieningen en de leefbaarheidsproblemen.

Foto: NLPortaal.NL – Flickr (cc)