Veiligheid en Integratie

Het bieden van veiligheid is één van de belangrijkste kerntaken van de overheid. Hagenaars moeten met een gerust gevoel ’s avonds de straat op kunnen. Gevoelens van onveiligheid en daadwerkelijke overlast en criminaliteit vormen een ernstige aantasting van het leefgenot en de bewegingsruimte. Zonder veiligheid bestaat er geen vrijheid.

Voor het verbeteren van de veiligheid in Den Haag is het noodzakelijk dat agenten zichtbaar zijn. Cameratoezicht maakt straten veiliger. De VVD neemt het op voor de slachtoffers van straatterreur, woonoverlast en de mensen die lijden onder het getreiter van asociale figuren. Criminele jongeren dienen hard aangepakt te worden.

De VVD staat dan ook voor een veilige samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht geloof, ras of achtergrond. De VVD sluit niemand uit. Niet afkomst, maar toekomst staat centraal. Niet geloof, maar gedrag. Niet de groep maar het individu. De VVD accepteert niet dat mensen in een hoek worden gezet, maar ook niet dat mensen dat zelf doen.

De VVD spreekt mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid. De overheid integreert niet, dat doen mensen zelf. Werk is de beste manier om te integreren. Werk is ook de sleutel tot een zelfredzaam bestaan. Het beheersen van de Nederlandse taal is daarbij een basis voorwaarde. Dit is een verantwoordelijkheid van iedereen die naar Den Haag komt.

Foto: Harry_nl – Flickr (cc)