Sport en Cultuur

Sporten is niet alleen belangrijk voor de gezondheid maar draagt ook bij aan economie in Den Haag. Dit gebeurt onder andere door het laten plaatsvinden van grote nationale en internationale sportevenementen zoals het WK Hockey in 2014.  De VVD vindt dat ook dat Den Haag zich meer moet profileren met sporten die onlosmakelijk met Den Haag te verbinden zijn zoals  water –en strandsporten.

Zowel de topsport als de breedtesport in Den Haag verdient wat betreft de VVD aandacht. Daarnaast moet sport toegankelijk zijn voor iedereen en overal in Den Haag kunnen plaatsvinden.

De VVD wil dat het cultuuraanbod gevarieerd en van excellent niveau is. De VVD wil niet bezuinigen op topcultuur. Bij een internationale stad van vrede en recht hoort een hoogstaand cultureel aanbod, dat alle inwoners een uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. Het aanbod van kunst- en cultuur moet ook aantrekkelijk zijn voor een internationaal publiek, zodat het vestigings- en verblijfsklimaat voor internationale instellingen en bedrijven verstevigd wordt. Het aanbod van Engelstalig toneel is daarbij onontbeerlijk.

Foto: Roel Wijnants – Flickr (cc)