Onderwijs en Jeugd

De VVD vindt dat iedereen recht heeft op goed onderwijs vanaf peuter tot aan volwassene. Goed onderwijs zorgt ervoor dat men zich kan ontplooien en de kans heeft op een succesvol leven. Onderwijs draagt daarnaast ook bij aan een sterke basis voor onze economie. De focus leggen op wat je kan in plaats van wat je niet kan, dat is waar de VVD voor staat.

In de Internationale stad van Vrede en Recht mag ook het tweetalig onderwijs niet ontbreken.  Door te kiezen voor talent en kwalitatief hoogwaardig onderwijs zorgt de VVD ervoor dat het onderwijs in Den Haag maximale kansen biedt voor iedereen, met een focus op excellentie.

Foto: Pixabay