Economie en Werk

De VVD wil allereerst en bovenal werken aan een sterke Haagse economie, die voor banen zorgt. Die wordt vormgegeven door hardwerkende zelfstandigen en werknemers. De VVD wil dat de gemeente deze mensen steunt: wie hard werkt, verdient beter.

De gemeente moet het juiste fundament leggen, waarop de economie kan bloeien. Dat fundament bestaat uit een goed vestigingsklimaat voor werknemers en werkgevers. Daarvoor is nodig: goede infrastructuur, hoogwaardig onderwijs, veilige en schone buurten, lage belastingen en geen overbodige regeltjes. Alles wat de gemeentelijke overheid doet, moet bijdragen aan een sterkere Haagse economie.

Kleine en middelgrote bedrijven vormen de ruggengraat van onze economie. Zij zorgen voor banen en een levendige stad. De VVD wil zelfstandigen meer ruimte geven hun bedrijfje te laten bloeien en het voor Hagenaars eenvoudiger en aantrekkelijker maken om een eigen bedrijf te beginnen.

Foto: Pixabay